Bản tin thời sự 19h45' ngày 13/9/2019

.
Thời sự truyền hình: 13/09/2019 23:58
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 13/9/2019

.
.
.
.