Bản tin thời sự 19h45', ngày 10/9/2019

.
Thời sự truyền hình: 10/09/2019 19:35
.
.

Bản tin thời sự 19h45', ngày 10/9/2019

 

.
.
.
.