Bản tin thời sự 19h45' ngày 13/07/2019

.
Thời sự truyền hình: 13/07/2019 20:11
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 13/7/2019

.
.
.
.