Bản tin thời sự ngày 01/05/2019

.
Thời sự truyền hình: 01/05/2019 19:56
.
.

Bản tin thời sự ngày 01/05/2019 Trung tâm truyền thông Quảng Ninh.

 
.
.
.
.