Chuyện tình Thông Châu

Thứ Hai, 09/11/2020, 16:36 [GMT+7]
.
.

Một sáng tác của nhạc sĩ Xuân Nhật qua phần thể hiện của ca sĩ Đức Lương.

.
.
.
.
.
.
.
.