Quảng Ninh rạng rỡ những gấm hoa

Thứ Hai, 12/10/2020, 16:40 [GMT+7]
.
.

Một sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Đạt qua phần thể hiện của tốp ca nam nữ Quảng Ninh sáng tác.

.
.
.
.
.
.
.
.