Đảng đã cho ta sáng mắt sáng lòng

Thứ Năm, 22/10/2020, 17:27 [GMT+7]
.
.

Ca khúc của nhạc sĩ Phạm Tuyên qua phần thể hiện của tốp ca Huy Anh, Thành Trung, Đức Bắc và Duy Anh.

.
.
.
.
.
.
.
.