Khúc tráng ca núi Bài Thơ

Thứ Sáu, 11/09/2020, 12:28 [GMT+7]
.
.

Cùng lắng nghe những chia sẻ của nhạc sĩ Lê Đăng Vệ về một sáng tác mới của ông mang tên "Khúc tráng ca núi Bài Thơ".

.
.
.
.
.
.
.
.