Nghệ sĩ Quảng Ninh chung tay phòng chống Covid -19

Thứ Ba, 25/08/2020, 14:01 [GMT+7]
.
.

Cùng với nghệ sĩ cả nước, các nghệ sĩ Quảng Ninh mang lời ca tiếng hát tiếp thêm sức mạnh cho những lực lượng ở tuyến đầu cùng nhau đẩy lùi đại dịch dịch Covid -19.

.
.
.
.
.
.
.
.