Tiểu phẩm: Vi phạm hành lang đường sắt

Thứ Năm, 23/04/2020, 12:11 [GMT+7]
.
.

Những hành vi cố ý xâm phạm đến hành lang đường sắt không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân mà còn ảnh hưởng đến hoạt động của ngành vận tải đường sắt.

.
.
.
.
.
.
.
.