Hát với Đông Triều quê tôi

Thứ Năm, 05/03/2020, 12:21 [GMT+7]
.
.

Một ca khúc rất ý nghĩa của nhạc sĩ Lê Đăng Vệ về vùng đất anh hùng Đệ tứ chiến khu qua phần thể hiện của ca sĩ Vũ Đức Bắc.

.
.
.
.
.
.
.
.