Hài QTV: Học tắm biển

Thứ Ba, 18/06/2019, 15:10 [GMT+7]
.
.

Tiểu phẩm do các biên tập viên Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh thể hiện.

.
.
.
.
.
.
.
.