Đồng bộ hạ tầng khu đô thị: Những vấn đề cần tháo gỡ

Thứ Hai, 08/06/2020, 17:03 [GMT+7]
.
.
Cùng với sự phát triển KT-XH, quá trình đô thị hóa tại TP Hạ Long rất mạnh mẽ, góp phần thay đổi diện mạo thành phố từng ngày. Tuy nhiên, vẫn còn đó những khu đô thị chưa được chủ đầu tư hoàn thiện hạ  tầng, gây khó khăn trong sinh hoạt của người dân cũng như ảnh hưởng đến tiến trình đồng bộ hạ tầng đô thị của thành phố.

 

.
.
.
.
.
.
.
.