Đổi thay ở các địa bàn miền núi Hạ Long

Thứ Hai, 22/06/2020, 10:25 [GMT+7]
.
.

Nhờ được ưu tiên đầu tư về cơ sở hạ tầng, tạo sinh kế cho người dân, cùng các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, đến nay, diện mạo vùng dân tộc, miền núi của TP Hạ Long đã có sự đổi thay rõ rệt.

.
.
.
.
.
.
.
.