Bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em là trách nhiệm của toàn xã hội

Thứ Ba, 30/06/2020, 15:50 [GMT+7]
.
.

“Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai” – Nhận thức rõ vai trò đặc biệt quan trọng của trẻ em đối với gia đình và xã hội, những năm qua, Quảng Ninh đã và đang có nhiều nỗ lực trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, tạo điều kiện tốt nhất cho trẻ được sống, học tập, vui chơi an toàn, lành mạnh.

.
.
.
.
.
.
.
.