Bảo hiểm xã hội tự nguyện: Điểm tựa an sinh của người dân

Thứ Năm, 25/06/2020, 16:02 [GMT+7]
.
.

Bảo hiểm xã hội tự nguyện là chế độ bảo hiểm của Đảng và Nhà nước, vì quyền lợi của Nhân dân, giúp người dân có được cuộc sống an nhàn khi tuổi già. Khi tham gia BHXH, người dân được Nhà nước hỗ trợ kinh phí và đảm bảo quyền lợi theo quy định.

.
.
.
.
.
.
.
.