Phát huy hiệu quả các mô hình trong đảm bảo ATGT

Thứ Sáu, 29/05/2020, 16:26 [GMT+7]
.
.
Bên cạnh sự vào cuộc của các lực lượng chức năng, nhiều mô hình hay đảm bảo ATGT đến từ các tổ chức, đoàn thể xã hội cũng đã phát huy những hiệu quả tích cực.

.
.
.
.
.
.
.
.