Linh hoạt trong giải quyết TTHC cho người dân

Thứ Năm, 30/04/2020, 10:12 [GMT+7]
.
.

Thực hiện phòng, chống dịch Covid-19, Trung tâm Hành chính công các cấp của tỉnh Quảng Ninh đã linh hoạt giải quyết các thủ tục hành chính cấp thiết và khuyến khích người dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho người dân và doanh nghiệp.

.
.
.
.
.
.
.
.