CCHC: Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong giải quyết các TTHC

Thứ Ba, 10/03/2020, 15:36 [GMT+7]
.
.

Việc triển khai ứng dụng CNTT vào trong các hoạt động hành chính của tỉnh Quảng Ninh đã giải quyết nhanh gọn các thủ tục hành chính, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp.

.
.
.
.
.
.
.
.