Quảng Ninh: Siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính sau kì nghỉ Tết

Thứ Năm, 13/02/2020, 17:45 [GMT+7]
.
.
Tỉnh Quảng Ninh xác định, thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính là việc làm thường xuyên, liên tục, không chỉ sau mỗi dịp nghỉ lễ, Tết mà xuyên suốt cả năm. Do đó, tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương và mỗi CB,CCVCLĐ đều nâng cao ý thức nghiêm túc việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, đạo đức công vụ, nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước.
 

.
.
.
.
.
.
.
.