Hiệu quả mô hình đưa công an chính quy về xã

Thứ Tư, 01/01/2020, 17:27 [GMT+7]
.
.

Thực hiện chủ trương lớn của Bộ Chính trị và Bộ Công an về việc sắp xếp tổ chức bộ máy lực lượng Công an theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, từ tháng 8/2019 đến nay, Công an tỉnh đã triển khai bố trí, điều động công an chính quy về đảm nhiệm chức danh công an xã. 

.
.
.
.
.
.
.
.