Chủ động ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép

Công an Quảng Ninh đã và đang phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan, triển khai nhiều biện pháp chủ động ngăn chặn hành vi xuất, nhập cảnh trái phép, quyết tâm không để dịch Covid - 19 xâm nhập vào địa bàn, nhất là vào thời điểm cận Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.