Bản tin thời sự 19h45', ngày 30/10/2020

Bản tin thời sự 19h45', ngày 30/10/2020

.
.
    .
.
.
.
.
.
.