Đảng bộ phường Hà Lầm (TP Hạ Long): Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng

Thứ Năm, 10/01/2019, 08:01 [GMT+7]
.
.

Thời gian qua, Đảng bộ phường Hà Lầm (TP Hạ Long) đã có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng. Nhờ vậy, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ngày càng đi vào chiều sâu, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên được nâng lên, từ đó tạo niềm tin vững chắc của quần chúng nhân dân đối với sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Cán bộ Mặt trận Tổ quốc phường Hà Lầm xuống địa bàn dân cư nắm tình hình tư tưởng nhân dân
Cán bộ Mặt trận Tổ quốc phường Hà Lầm xuống địa bàn dân cư nắm tình hình tư tưởng nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Đủ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hà Lầm, cho biết: Đảng bộ phường Hà Lầm có 11 chi bộ, 430 đảng viên, trong đó có 6 chi bộ khu phố. Thực hiện các chủ trương của cấp trên về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy phường đã chủ động ban hành nhiều nghị quyết, chương trình, kế hoạch phù hợp để triển khai. Trong đó, chú trọng việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực ban hành nghị quyết. Đặc biệt, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII) gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua phân loại, đánh giá hàng năm, số tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ luôn chiếm tỷ lệ cao; số cán bộ, đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật giảm mạnh sau mỗi năm.

Với quyết tâm không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, Đảng ủy phường Hà Lầm xây dựng kế hoạch để thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; không ngừng phát huy dân chủ, giữ vững nguyên tắc, chế độ phê bình và tự phê bình, giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ... Công tác tổ chức cán bộ được Đảng ủy đặc biệt chú trọng thông qua việc ban hành quyết định để điều chỉnh phân công nhiệm vụ đối với từng đồng chí Đảng ủy viên, kiện toàn chức danh phó bí thư, bí thư chi bộ và các đồng chí chi ủy viên từng chi bộ, đồng thời kiện toàn Ban Tuyên giáo Đảng ủy, hệ thống báo cáo viên... Với cách làm này, đến nay, tổ chức, bộ máy trong toàn Đảng bộ phường đã được kiện toàn; chức trách, nhiệm vụ của từng bộ phận được phân công rõ người, rõ việc gắn với vai trò người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ được Đảng ủy phường Hà Lầm quán triệt, triển khai nghiêm túc, có hiệu quả. Căn cứ vào các nội dung công tác hàng năm, hàng quý và hàng tháng, Đảng ủy phường đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch sinh hoạt sát với đặc thù. Trên cơ sở đó, từng chi bộ đã lựa chọn chuyên đề sinh hoạt thường kỳ và phân công cụ thể cho đảng viên tham luận. Trước khi tổ chức sinh hoạt, ban chi ủy đã giao cho đồng chí bí thư, phó bí thư chi bộ xây dựng đề cương chặt chẽ, đồng thời thống nhất các nội dung tham luận. Trong quá trình sinh hoạt, từng cán bộ, đảng viên được bày tỏ chính kiến và được bảo lưu trong nghị quyết... Nhờ vậy, chất lượng các cuộc sinh hoạt ở chi bộ ngày càng được nâng lên, không còn tình trạng hình thức, chung chung như trước đây.

Trong năm 2018, việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ phường được thể hiện trên nhiều lĩnh vực, nhưng nổi bật là việc ban hành các nghị quyết để tiếp tục lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn vệ sinh môi trường ở các chi bộ khu phố. Cụ thể, hầu hết các chi bộ đều chủ trương lấy phát triển kinh tế hộ gia đình làm mục tiêu chủ yếu, từ đó có các nghị quyết, chương trình, kế hoạch động viên nhân dân phát huy nội lực, tranh thủ các nguồn vốn vay đẩy mạnh chăn nuôi, trồng trọt, kinh doanh dịch vụ... Từ đó, tạo việc làm, tăng mức thu nhập cho từng gia đình, giảm nghèo đa chiều bền vững.

Hết năm 2018, toàn phường chỉ còn 29 hộ nghèo, cận nghèo, chiếm tỷ lệ 1% tổng số hộ trên địa bàn. Việc triển khai các công trình bảo vệ môi trường, phòng, chống lụt bão trên địa bàn được chi bộ các khu phố triển khai tích cực. Trong năm 2018, toàn phường đã huy động gần 1 tỷ đồng từ các nguồn để xây dựng một số tuyến đường, bờ kè và một số hạng mục bảo vệ môi trường.

Lãnh đạo UBND phường Hà Lầm tiếp nhận, hướng dẫn thủ tục hành chính cho người dân
Lãnh đạo UBND phường Hà Lầm tiếp nhận, hướng dẫn thủ tục hành chính cho người dân.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được Đảng bộ phường Hà Lầm đẩy mạnh, qua đó đã góp phần ngặn chặn, đẩy lùi các biểu hiện tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nội dung kiểm tra, giám sát được Đảng ủy chú trọng vào việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của từng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; công tác thu, nộp, quản lý các nguồn quỹ trong dân, nguồn vốn đầu tư và xã hội hóa để xây dựng hệ thống hạ tầng... Kết quả công tác kiểm tra, giám sát trong năm 2018, toàn Đảng bộ cơ bản thực hiện tốt các quy định, mọi cán bộ, đảng viên đều gương mẫu chấp hành tốt các quy định, có tác phong, lề lối làm việc, ứng xử chuẩn mực. Với kết quả đó, năm 2018, Đảng bộ phường đã được Thành ủy Hạ Long công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ và nhiều cán bộ, đảng viên được khen thưởng vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Quang Minh

.
.
.
.
.
.
.
.