Đảm bảo tính lãnh đạo, giáo dục, đấu tranh trong sinh hoạt chi bộ

Thứ Năm, 08/11/2018, 16:07 [GMT+7]
.
.

Những năm qua, Tỉnh ủy Quảng Ninh luôn quan tâm công tác xây dựng chỉnh đốn, nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở Đảng gắn với việc củng cố bộ máy, tinh giản biên chế. Việc nâng cao nhận thức, phát huy tính tích cực, tự giác rèn luyện bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên là tiền đề, nền tảng để chống “tự diễn biến”, tự suy thoái và được tiến hành thường xuyên trong các đợt sinh hoạt chính trị, các kỳ sinh hoạt Đảng.

hị ủy Quảng Yên tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ bí thư kiêm trưởng thôn, khu.
Thị ủy Quảng Yên tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khu. Ảnh: Nguyễn Chiến

Tuy nhiên, thực tế ở các địa phương còn nhiều chi bộ thôn, bản, khu phố nội dung sinh hoạt đơn giản, chủ đề sinh hoạt chưa sát với định hướng của trên cũng như đặc thù của địa phương, chưa phát huy được tinh thần dân chủ trong sinh hoạt Đảng, chưa xác định rõ trách nhiệm gương mẫu, nêu gương của cán bộ, đảng viên. Sinh hoạt chi bộ không thực hiện đúng chức năng lãnh đạo, giáo dục và đấu tranh. Số đảng viên vắng mặt trong sinh hoạt chi bộ không ghi rõ trong nghị quyết chi bộ, không được thông báo trong nghị quyết của chi bộ. Hàng năm, không thông báo số kỳ họp vắng mặt của các đảng viên, nhất là những đảng viên bỏ sinh hoạt không có lý do... Việc nhận xét hàng năm về các mặt quan hệ với địa phương do cấp ủy nhận xét còn qua loa, chiếu lệ không căn cứ vào ý kiến của tổ Đảng, tổ dân nên ít có tác dụng giám sát, giáo dục...

Thời gian gần đây, nhờ công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường nên việc cải tiến sinh hoạt ở các chi bộ và công tác quản lý đảng viên có tiến bộ, tạo niềm tin trong nhân dân, nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, các đoàn thể vững mạnh, tác dụng rõ nét đến phong trào xây dựng nông thôn mới, nông thôn kiểu mẫu như ở TX Đông Triều, các huyện Tiên Yên, Hoành Bồ, Hải Hà, Đầm Hà...

Đặc biệt, gần đây lại có Nghị quyết 18, Nghị quyết 19 của Trung ương tiếp thêm sức mạnh, tin tưởng công tác xây dựng Đảng ở các cơ sở sẽ được tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đạt được nhiều thành tựu lớn hơn, để cùng với cả tỉnh chuyển động, đổi mới không ngừng… Qua đó góp phần nâng cao vị thế, vai trò của các tổ chức cơ sở Đảng, đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển của tỉnh. Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng, tập trung chỉnh sửa lề lối làm việc, tác phong, nghiêm túc thực hiện các biện pháp quản lý, rèn luyện cán bộ đảng viên, đấu tranh với các biểu hiện thoái hóa biến chất, xiết chặt kỷ luật Đảng, kiên quyết thải loại những người không còn ý chí phấn đấu, không có lý tưởng cách mạng, không đủ tư cách đảng viên…

Với niềm tin vào sự nghiệp đổi mới, tương lai tươi sáng của đất nước, của tỉnh, phát huy truyền thống đoàn kết, kỷ luật và đồng tâm, cán bộ, đảng viên nhận thức rõ trách nhiệm gương mẫu, nêu gương sáng trong nhân dân, nhất định Đảng bộ tỉnh ta còn tiến xa, tiến mạnh, tiến vững chắc hơn nữa.

Nguyễn Huy Trợ (TP Hạ Long)

.
.
.
.
.
.
.
.