Kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng, 14/10 (1930-2018):

Xứng đáng là cơ quan tham mưu đắc lực, tin cậy của cấp ủy

Thứ Bảy, 13/10/2018, 08:08 [GMT+7]
.
.

88 năm qua, các thế hệ cán bộ, công chức ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Qua đó, đã góp phần quan trọng xây dựng Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị tỉnh vững mạnh.

Sau Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, toàn ngành xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, tích cực đổi mới, chủ động tham mưu, triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ đề ra.

ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá công tác 9 tháng đầu năm, thống nhất phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2018.
Ngành Tổ chức xây dựng Đảng Quảng Ninh tham gia Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá công tác 9 tháng đầu năm, thống nhất phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2018.

Nổi bật là đã tích cực phối hợp, tham mưu cho cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy xây dựng quy chế làm việc, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị; tham mưu đồng bộ công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp, bổ nhiệm, thực hiện chính sách cán bộ; củng cố tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng cán bộ, đảng viên và công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Điển hình trong năm 2018 đã tham mưu ban hành quyết định về phê duyệt Đề án và quyết định hợp nhất cơ quan Ủy ban Kiểm tra cấp ủy với Thanh tra ở 14/14 đơn vị cấp huyện; Ban Tổ chức cấp ủy với Phòng Nội vụ ở 13/14 đơn vị cấp huyện. Đồng thời phối hợp tham mưu ký ban hành quyết định thành lập cơ quan tham mưu giúp việc chung Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh và 2 đơn vị cấp huyện còn lại là Đầm Hà và TP Hạ Long để tạo sự đồng bộ, liên thông, khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp, rõ người, rõ việc, rõ kiểm đếm. Qua đó đã giảm được 27 đầu mối, 69 vị trí trưởng, phó phòng và tương đương. Ngành còn phối hợp tham mưu tổ chức lại, kiện toàn các Ban quản lý dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Xây dựng, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP và các văn bản có liên quan; phối hợp tham mưu Quyết định sáp nhập trung tâm DS-KHHGĐ trực thuộc UBND huyện vào trung tâm y tế huyện thuộc Sở Y tế; thực hiện chuyển chức năng, nhiệm vụ bồi dưỡng lý luận chính trị của Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện về Ban Tuyên giáo; chức năng tài chính, phục vụ về Văn phòng cấp ủy ở 8/14 địa phương. Cùng với đó đã xây dựng các tiểu đề án về mô hình thành phố thông minh của TP Hạ Long; rà soát và báo cáo phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã và một số thôn...

Trong công tác cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh đã tham mưu, rà soát, tổng hợp, bổ sung quy hoạch giai đoạn 2015-2020, quy hoạch giai đoạn 2020-2025 đối với các chức danh Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và các chức danh lãnh đạo quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý đảm bảo nghiêm túc, đầy đủ quy trình, chất lượng. Cùng với đó, Ban cũng tham mưu Thường trực Tỉnh ủy ban hành kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp uỷ và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan đảng, nhà nước, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2018; chủ trì phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện, báo cáo tổng hợp kết quả lấy phiếu tín nhiệm (đợt 1) đối với các thành viên lãnh đạo cấp uỷ và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ở 69 sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội và tương đương thuộc tỉnh; các đơn vị cộng quản của Trung ương trên địa bàn.

ợp nhất Ban Tổ chức Huyện ủy và Phòng Nội vụ

Huyện Cô Tô hợp nhất Ban Tổ chức Huyện ủy và Phòng Nội vụ huyện tháng 3/2018. Ảnh: Nguyễn Thu (Trung tâm TT-VH Cô Tô)

Cũng trong năm nay, ngành còn tham mưu cho tỉnh ban hành quy định thống nhất số lượng cấp phó trong cơ quan đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh, huyện. Đồng thời, phối hợp, hướng dẫn, đề nghị các địa phương tiến hành rà soát, luân chuyển, điều động, sắp xếp cán bộ theo yêu cầu nhiệm vụ, phát huy năng lực cán bộ, sớm đảm bảo số lượng cấp phó theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Cùng với đó, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị khối Đảng, đoàn thể tích cực xây dựng Đề án vị trí việc làm, hình thành cơ chế quản lý, đánh giá và thực hiện chế độ thụ hưởng của cán bộ, công chức theo khung năng lực. Riêng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã chủ trì, phối hợp tham mưu Hội đồng điều hành thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên và triển khai Đề án 293, trọng tâm là cập nhật kiến thức cán bộ đương nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nguồn, đội ngũ chuyên viên sâu các ngành, lĩnh vực tỉnh cần.

Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, ngành đã tham mưu các nội dung đào tạo tập trung vào những lĩnh vực chuyên môn chuyên sâu, hướng tới đối tượng tham mưu trực tiếp theo hướng cầm tay chỉ việc; chú trọng các lĩnh vực mà tỉnh đang quan tâm chỉ đạo, có định hướng cụ thể về nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng những ngành, nghề (công tác xây dựng Đảng, cập nhật kiến thức, cán bộ nguồn, y tế, đặc khu kinh tế, môi trường, an toàn thực phẩm, ngoại ngữ, du lịch, dịch vụ, cải cách hành chính, quản lý đô thị, bồi dưỡng các chức danh hợp nhất...). Tính riêng 9 tháng đầu năm ngành đã tham mưu tổ chức 154 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho 10.220 lượt cán bộ, công chức, viên chức với tổng kinh phí 55 tỷ đồng; 143 lớp đào tạo, bồi dưỡng trong nước về lý luận chính trị, quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học; phối hợp tham mưu lựa chọn đối tác để ký kết thỏa thuận hợp tác trong năm 2018 với các trường đại học uy tín, xếp hạng cao trong khu vực và trên thế giới (Đại học Công nghệ Auckland (New Zealand), Đại học RMIT, Đại học Macquarie (Úc), Đại học Kyung Hee (Hàn Quốc)).

Cùng với các nội dung trên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy còn tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); tham mưu xây dựng mới và sửa đổi, hoàn thiện các quy chế, quy định của Tỉnh ủy; chủ trì phối hợp thực hiện các cuộc giám sát của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng thời tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên về công tác xây dựng Đảng, tổ chức cán bộ cùng nhiều nội dung quan trọng khác. Qua đó đã góp phần đem lại những thành công mới trong công tác xây dựng Đảng, hoàn thiện hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới của tỉnh.

Hoài Anh

.
.
.
.
.
.
.
.