Đảng bộ TP Uông Bí: Nhiều giải pháp xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Thứ Bảy, 23/06/2018, 10:38 [GMT+7]
.
.

Thời gian qua, cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm là lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, các cấp uỷ của Uông Bí đặc biệt chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ then chốt, đó là công tác xây dựng Đảng.

Cụ thể, Đảng bộ TP Uông Bí đã tập trung đổi mới trong chỉ đạo ban hành nghị quyết, chỉ thị, các văn bản theo hướng rõ nhiệm vụ, giải pháp, rõ đầu mối chịu trách nhiệm, dễ kiểm điểm tiến độ thực hiện. Thành ủy đã chỉ đạo cụ thể hóa các quy định của Trung ương, của tỉnh bằng việc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy chế, quy định cho phù hợp, cụ thể hóa các nghị quyết chuyên đề của Trung ương, của tỉnh bằng các chương trình, kế hoạch triển khai, đổi mới công tác chính trị, tư tưởng gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, quán triệt các nghị quyết.

Thường trực Thành ủy giao ban với các Đảng bộ xã, phường về triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
Thường trực Thành ủy giao ban với các đảng bộ xã, phường về triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Ảnh: Cổng TTĐT Uông Bí

Điển hình như trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05/CT-TW của Bộ Chính trị, Thành ủy đã ban hành 2 chương trình hành động, chỉ đạo tổ chức 6 hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện ở cấp thành phố. Các cấp ủy cơ sở đã nghiêm túc xây dựng kế hoạch, tổ chức hội nghị quán triệt cho toàn thể cán bộ, đảng viên (đạt trên 95%). Việc xây dựng kế hoạch cá nhân người đứng đầu, viết bài  thu hoạch và bản cam kết hằng năm của cán bộ, đảng viên được thực hiện nghiêm túc.

Đặc biệt, xác định cán bộ là cái gốc của mọi công việc, thời gian qua, TP Uông Bí đã đặc biệt quan tâm đến nội dung này. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, thành phố đã rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới 7 quy định, quy chế về tổ chức bộ máy và quản lý cán bộ, sửa đổi, bổ sung 2 lần quy chế làm việc của cấp ủy. Trong nửa nhiệm kỳ vừa qua đã hoàn thành nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác cán bộ, như chỉ đạo thành công bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021, bầu khu trưởng và đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2017-2020. Đến nay, 100% (166/166) khu phố đã thực hiện nhất thể hóa chức danh bí thư kiêm khu trưởng. Cũng trong thời gian qua, thành phố đã thực hiện điều động, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm đối với 136 lượt cán bộ, thực hiện chuyển đổi vị trí công tác 151 lượt công chức, viên chức theo Nghị định 158 và Nghị định 150 của Chính phủ, thực hiện thí điểm bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý bằng hình thức thi tuyển. Đồng thời, tiến hành nhất thể hóa một số chức danh lãnh đạo quản lý các cấp, thành lập Khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan Tổ chức - Nội vụ, cơ quan Kiểm tra - Thanh tra thành phố, thực hiện tinh giản 51 biên chế. Trong 3 năm từ 2015 đến 2017, Đảng bộ thành phố đã phát triển được 1.109 đảng viên mới (nghị quyết kết nạp 350 đảng viên/năm), trong đó đã kết nạp 10 chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng, việc kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng cũng được Đảng bộ thành phố chú trọng thực hiện với nhiều giải pháp hiệu quả, nhất là đã tích cực đổi mới, thực hiện đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, đảm bảo không trùng lặp về nội dung, đối tượng. Trong quá trình triển khai, thường xuyên điều chỉnh, bổ sung hoặc cắt giảm phù hợp với tình hình thực tiễn. Đến nay, Đảng bộ thành phố đã hoàn thành 33/52 cuộc (đạt 63,46% kế hoạch nhiệm kỳ). Trong đó Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã hoàn thành 100% các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình đề ra. Các cấp ủy, chính quyền cơ sở đã xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát trên cơ sở bám sát vào các nội dung chỉ đạo của Thành ủy. Qua hai năm rưỡi, Đảng bộ thành phố đã thi hành kỷ luật 52 đảng viên, đình chỉ sinh hoạt đảng 6 đảng viên. UBND thành phố đã triển khai 18 cuộc thanh tra 18 đơn vị, trong đó 14 cuộc theo kế hoạch và 3 cuộc đột xuất, ban hành kết luận thanh tra 15 cuộc, theo đó đã xác định 8 đơn vị có vi phạm, xử lý thu hồi gần 2,7 tỷ đồng nộp ngân sách Nhà nước.

Đảng bộ phường Thanh Sơn đã biểu dương, khen thưởng các điển hình tiêu biểu trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Đảng bộ phường Thanh Sơn khen thưởng các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: Cổng TTĐT Uông Bí

Cùng với các giải pháp trên, thời gian qua, thành phố cũng thực hiện tốt quy chế dân chủ và công tác dân vận của hệ thống chính trị, duy trì, tổ chức tốt các hội nghị giao ban giữa lãnh đạo cấp ủy với bí thư, khu trưởng, trưởng ban công tác mặt trận khu phố. Đồng thời, tăng cường nắm tình hình nhân dân, dân tộc, tôn giáo, thực hiện hiệu quả công tác vận động, tuyên truyền các hộ dân chấp hành, thực hiện tốt kế hoạch, phương án GPMB các dự án trọng điểm trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật…

Nhờ thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp trong công tác xây dựng Đảng đã góp phần quan trọng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn. Qua đó, tạo động lực để Đảng bộ thành phố tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đội ngũ cán bộ, đảng viên để xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh. Từ đó, phấn đấu xây dựng Uông Bí phát triển toàn diện, bền vững.

Hoài Anh

.
.
.
.
.
.
.
.