Đảng bộ TX Đông Triều: Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Thứ Ba, 08/05/2018, 07:38 [GMT+7]
.
.

Thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng, những năm qua, Thị ủy Đông Triều đã triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác sát với tình hình thực tiễn. Qua đó, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương.

Đảng bộ phường Mạo Khê họp triển khai chủ đề công tác năm 2018 của tỉnh
Đảng bộ phường Mạo Khê họp triển khai chủ đề công tác năm 2018 của tỉnh

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Hoàng Văn Thắng, Phó Bí thư Thị ủy Đông Triều cho biết: Đảng bộ TX Đông Triều hiện có 49 chi, đảng bộ trực thuộc, 407 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với tổng số 8.628 đảng viên. Trong lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương, Đảng bộ TX Đông Triều luôn xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là khâu then chốt. Từ đó, Đảng bộ luôn chú trọng đến công tác xây dựng Đảng trên cả 3 mặt: Chính trị, tư tưởng và tổ chức, gắn liền với công tác củng cố, kiện toàn các tổ chức đảng và phát triển đảng viên mới.

Xác định rõ mục tiêu ưu tiên đề ra, ngay từ đầu nhiệm kỳ, BCH Đảng bộ TX Đông Triều đã có nhiều giải pháp nhằm xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ đổi mới. Cụ thể, trong lĩnh vực chính trị, tư tưởng, BCH Đảng bộ thị xã luôn chủ động quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, gắn với triển khai xây dựng chương trình hành động của cấp ủy sát với điều kiện thực tế của địa phương. Cùng với đó, Đảng bộ thị xã thường xuyên làm tốt công tác nắm bắt diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội trên địa bàn, kịp thời xử lý những vấn đề nảy sinh, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Nổi bật, Thị ủy đã ban hành chương trình hành động và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông để nâng cao hiệu quả tuyên truyền về thực hiện Nghị quyết TW 4, TW5, TW6 (khóa XII). Đặc biệt, BTV Thị ủy đã ban hành Kế hoạch số 83 – KH/TU, ngày 20/2/2017 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII) và thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm ở địa phương.

Giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công TX Đông Triều. Ảnh: Phan Hằng
Giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công TX Đông Triều. Ảnh: Phan Hằng

Đặc biệt, Thị ủy luôn chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển cán bộ để xây dựng đội ngũ cán bộ cấp ủy các cấp có đủ phẩm chất, năng lực trong chỉ đạo, điều hành thực tiễn, có kinh nghiệm về quản lý, tổ chức hoạt động của địa phương, đơn vị. Cụ thể là từ năm 2017 đến nay, Thị ủy đã tổ chức 5 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng đảng cho 662 bí thư, phó bí thư các chi bộ thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020, mở 2 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác mặt trận cho trên 300 cán bộ làm công tác ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư công động. Qua đào tạo, bồi dưỡng đã làm cho năng lực lãnh, chất lượng ban hành các nghị quyết chuyên đề ở cấp ủy cơ sở không ngừng được nâng lên, đội ngũ thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng đã từng bước phát huy vai trò tham mưu cho cấp ủy về việc triển khai các nhiệm vụ ở cấp xã, thôn, khu phố.

Công tác phát triển đảng viên mới cũng là một trong những nét đột phá trong công tác xây dựng đảng trên địa bàn TX Đông Triều. Thị ủy đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch để chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc kịp thời phát hiện, bồi dưỡng những quần chúng điển hình tiên tiến ở cơ sở, nhất là ở các xã, thôn vùng nông nghiệp, vùng đồng bào dân tộc. Không những thế, các cấp ủy còn bố trí, phân công công việc cho những quần chúng ưu tú để thử thách, rèn luyện trong thực tiễn. Với cách làm đó, từ đầu năm đến nay, cơ quan chức năng của thị xã đã mở được 2 lớp bồi dưỡng kết nạp đảng cho 163 quần chúng ưu tú và đã kết nạp được 30 đảng viên mới.

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng được Thị ủy Đông Triều triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm. Thị ủy đã xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm theo đúng quy định, đồng thời tổ chức nhiều đợt kiểm tra đột xuất đối với các tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Từ đầu năm đến nay, Thị ủy đã triển khai 6 cuộc kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên. Qua kiểm tra, giám sát, Thị ủy đã chỉ đạo thi hành kỷ luật đối với 3 đảng viên bằng hình thức khiển trách. Thông qua các hoạt động này đã làm cho việc chấp hành Điều lệ, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong cán bộ, đảng viên không ngừng được nâng lên.

Thông qua những giải pháp thiết thực, hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng, năm 2017, qua bình xét, đánh giá có 24/49 Đảng bộ trực thuộc Thị ủy được công nhận đạt trong sạch vững mạnh, 852/8.628 đảng viên được công nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 6.015 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tỷ lệ đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ chỉ chiếm 0,3%.

Nguyễn Chiến

.
.
.
.
.
.
.
.