Phát triển Đảng ở Đảng bộ huyện Bình Liêu: Hướng về đội ngũ cán bộ thôn, khu

Thứ Năm, 19/04/2018, 07:45 [GMT+7]
.
.

Thời gian qua, Huyện ủy Bình Liêu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới, trong đó đặc biệt quan tâm đến phát triển đảng viên đối với các chức danh trưởng thôn, bản, khu phố, trưởng ban công tác mặt trận, trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội  ở khu dân cư. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Bình Liêu phối hợp với Ban CHQS huyện tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 44 đối tượng kết nạp Đảng là công dân chuẩn bị nhập ngũ năm 2018. Ảnh: Tăng Tĩnh, Ban CHQS huyện Bình Liêu.
Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Bình Liêu phối hợp với Ban CHQS huyện tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 44 đối tượng kết nạp Đảng là công dân chuẩn bị nhập ngũ năm 2018. Ảnh: Tăng Tĩnh (Ban CHQS huyện Bình Liêu).

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Loan Thị Công, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, kiêm Trưởng Phòng Nội vụ huyện Bình Liêu, cho biết: Ngay từ đầu năm, Huyện ủy Bình Liêu đã xây dựng kế hoạch cụ thể, giao chỉ tiêu phát triển đảng phù hợp cho từng chi, đảng bộ cơ sở để triển khai thực hiện trong năm. Huyện uỷ thường xuyên ban hành các văn bản đôn đốc các chi, đảng bộ cơ sở tăng cường làm tốt công tác phát triển Đảng; chỉ đạo đảng bộ các xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc Đề án "Phát triển đảng viên đối với các chức danh trưởng thôn, bản, khu phố, trưởng ban công tác mặt trận, trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội  ở khu dân cư trên địa bàn huyện Bình Liêu giai đoạn 2016 - 2020" của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Trong đó, xác định rõ mục tiêu, đảm bảo trong năm 2018, đảng viên là trưởng ban công tác mặt trận chiếm 70%, trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội khu dân cư là đảng viên chiếm trên 60%.

Trên tinh thần đó, đảng bộ các xã, thị trấn đã chủ động chỉ đạo các tổ chức đoàn thể công đoàn, đoàn thanh niên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đối với đoàn viên, hội viên để nâng cao nhận thức về Đảng, từ đó có động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn. Đồng thời, đảng bộ các xã, thị trấn rà soát nguồn cảm tình Đảng đã học xong lớp nhận thức về đảng để có kế hoạch bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới. Cùng với đó, thực hiện phân công đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡ cảm tình Đảng có đủ điều kiện, tiêu chuẩn trong kế hoạch phát triển đảng năm 2018, thực hiện kịp thời các thủ tục để việc phát triển Đảng đảm bảo đúng quy trình, đúng nguyên tắc theo Điều lệ Đảng, đảm bảo đạt chỉ tiêu kế hoạch giao trong năm. 

Chị Vũ Thị Chanh (ngoài cùng, bên trái), Phó Bí thư Chi bộ thôn ... xã Lục Hồn trò chuyện với nhân dân trên địa bàn.
Đồng chí Vũ Thị Chanh (ngoài cùng, bên trái), Phó Bí thư Chi bộ thôn Khe O, xã Lục Hồn tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống ăn ở đảm bảo vệ sinh. 

Đặc biệt, Huyện uỷ chỉ đạo đảng bộ các xã, thị trấn quan tâm phát triển đảng viên đối với các chức danh trưởng ban công tác mặt trận, trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội khu dân cư theo Đề án của cấp ủy huyện; tiếp tục quan tâm phát triển đảng ở các trường học. Việc phát triển đảng viên mới phải đảm bảo chất lượng, không chạy theo số lượng, đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng thủ tục và quy trình. Trong tháng 3/2018, 5 thôn gồm: Đồng Thanh, Đồng Mô (xã Đồng Văn), Pắc Pò, Ngàn Vàng Giữa (xã Đồng Tâm), Chang Chiếm (xã Tình Húc) có trưởng thôn là đảng viên dự bị đã chuyển đảng chính thức. Đảng ủy các xã nay đã chỉ đạo kiện toàn xong chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn. 

Từ đầu năm đến nay, Ban Tổ chức Huyện ủy đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện mở được 2 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 150 đối tượng quần chúng là nông dân, các chức danh hoạt động không chuyên trách cấp xã, cán bộ, công chức viên chức các phòng ban trên địa bàn huyện. Trong quý I, huyện đã kết nạp được 29 quần chúng ưu tú vào Đảng.

Đồng chí Trần Văn Trình, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Ngàn Vàng Giữa, xã Đồng Tâm, chia sẻ: Tôi làm trưởng thôn được hơn 5 năm nay, với sự giúp đỡ của chi bộ thôn, Đảng ủy xã, tôi được tham gia lớp học nhận thức về Đảng và kết nạp vào Đảng trong tháng 2/2017. Tháng 3/2018, tôi đã được chuyển đảng chính thức và đang đảm nhiệm chức danh Bí thư Chi bộ thôn. Tôi sẽ tiếp tục phấn đấu, học hỏi, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tín nhiệm của Chi bộ, chính quyền và người dân trong thôn.

Trúc Linh

.
.
.
.
.
.
.
.