Nhiều giải pháp thực hiện Năm dân vận chính quyền

Thứ Tư, 28/03/2018, 07:59 [GMT+7]
.
.

Năm 2018 được Ban Dân vận Trung ương lấy chủ đề là "Năm dân vận chính quyền" nhằm thúc đẩy, tăng cường hơn nữa công tác dân vận, nỗ lực xây dựng chính phủ liêm chính, kiến tạo, phục vụ nhân dân.

Ðồng thời, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả tham mưu thực hiện công tác dân vận theo Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng và Nghị quyết số 25-NQ/TW về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới". Từ đó, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tăng cường mối quan hệ giữa Ðảng với nhân dân, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân thi đua phát triển sản xuất, kinh doanh, phấn đấu đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội…

UBND tỉnh tổ chức hội nghị công bố chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện năm 2017.
UBND tỉnh tổ chức hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện năm 2017.

Thực tế thời gian qua cho thấy, Quảng Ninh đã triển khai, thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền. Các cấp ủy, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận bằng các mô hình cụ thể, phân công rõ người, rõ việc cho từng tổ chức, gắn với thực hiện mô hình cơ quan khối đạt hiệu quả. UBND tỉnh đã tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước với tinh thần chủ động, quyết liệt theo hướng bền vững, có tính chiến lược và tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Trong đó, nổi bật là tập trung vào việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, cải cách hành chính, giải pháp nâng cao các chỉ số PAPI, PCI, DDCI, Par Index...

Tỉnh cũng có nhiều giải pháp chỉ đạo quyết liệt nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm, tính tự giác của cán bộ, công chức, người lao động, phòng, chống hành vi quan liêu, tiêu cực, vô cảm gây phiền hà đối với nhân dân. Đồng thời, tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, giữ vững an ninh, trật tự xã hội; giải quyết dứt điểm một số vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài góp phần giảm dần các vụ việc phát sinh, nhất là các vụ việc khiếu kiện đông người lên các cơ quan Trung ương, tạo chuyển biến tích cực tình hình và kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Năm 2007, các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong tỉnh đã tiếp 8.244 lượt công dân, với 6.449 vụ việc; có 172 lượt đoàn đông người, với 168 vụ việc công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Tổng số đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đã tiếp nhận, xử lý là 11.817 đơn, qua phân loại có 627 đơn khiếu nại với 627 vụ việc và có 23 đơn tố cáo với 23 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính các cấp. Đã giải quyết được 476/699 vụ việc khiếu nại, đạt 68,1%.

Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương cũng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rà soát, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC; công khai các TTHC; ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC. Số hồ sơ được giải quyết đúng hạn, trước hạn đạt tỷ lệ cao, cấp tỉnh đạt gần 100%, cấp huyện đạt 98,4%. Tỉnh mở tổng đài 1900558826 để tiếp nhận, giải đáp thông tin TTHC cho tổ chức, cá nhân. Các Trung tâm HCC đều thực hiện hệ thống tin nhắn SMS tự động miễn phí thông báo tình trạng hồ sơ của người dân, tổ chức; duy trì khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân thông qua kios, thiết bị khảo sát, góp ý, website www.hanhchinhcongquangninh.gov.vn. Các xã, phường, thị trấn tiếp tục triển khai xây dựng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã. Đến nay đã có 149/186 xã, phường, thị trấn xây dựng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại.

Người dân phường Hồng Hải, TP Hạ Long phản ánh các kiến nghị với Hội đồng Tiếp công dân tỉnh.
Người dân phường Hồng Hải (TP Hạ Long) phản ánh các kiến nghị với Hội đồng Tiếp công dân tỉnh. Ảnh: Hoàng Quỳnh.

Phát huy những kết quả này và để triển khai hiệu quả "Năm dân vận chính quyền", Quảng Ninh đã nghiêm túc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, thông báo, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16-5-2016 của Thủ tướng Chính phủ về "Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới".

Đồng thời, tỉnh cũng xác định sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về vai trò, vị trí của công tác dân vận trong tình hình mới. Trong đó, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động; gắn công tác tuyên truyền, phố biến, quán triệt, học tập các văn bản về công tác dân vận của Đảng, Nhà nước với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính. Xây dựng chính quyền hành động và phục vụ từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn. Đặc biệt là tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực theo hướng quyết liệt, cụ thể, hiệu quả; giảm họp, lễ hội, dành thời gian cho cơ sở, tìm giải pháp giải quyết các khó khăn vướng mắc ngay từ cơ sở. Song song với đó, tỉnh cũng tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Trọng tâm là thực hiện tốt việc công khai minh bạch đầy đủ các nội dung theo Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của UBTV Quốc hội khóa XI về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, phát huy quyền làm chủ của nhân dân ở cơ sở, thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; tập trung giải quyết kịp thời bức xúc, kiến nghị của nhân dân.

Tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt các quy định trong công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm những bức xúc, nổi cộm, các vụ việc tiêu cực, tham nhũng, nhất là nhũng lĩnh vực liên quan đến đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, an ninh trật tự; hạn chế đến mức tối đa tình trạng khiếu kiện vượt cấp, khiếu kiện đông người. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức đều phải nêu cao tinh thần trách nhiệm gần dân, lắng nghe ý kiến tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để kịp thời phản ánh, đề xuất những giải pháp giải quyết kịp thời, bảo đảm lợi ích chính đáng của nhân dân.

Bảo Bình

.
.
.
.
.
.
.
.