TP Uông Bí: Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị

Thứ Hai, 29/01/2018, 06:51 [GMT+7]
.
.

Kiên trì thực hiện các mục tiêu Nghị quyết số 19-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh và Đề án 25 “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế”, TP Uông Bí đã tạo được nhiều dấu ấn mới.

Đến nay Uông Bí đã thực hiện nhất thể hóa Bí thư Chi bộ kiêm trưởng thôn, khu tại 101/101 thôn, khu phố (Trong ảnh:Các đại biểu bỏ phiếu bầu Bí thưu chi bộ tại đại hội chi bộ  khu 9, phường Quang Trung , TP Uông Bí), Ảnh Việt Hoa.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Bí thư Chi bộ tại Đại hội Chi bộ khu 9 (phường Quang Trung , TP Uông Bí). Ảnh: Việt Hoa

Bên cạnh rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy chế làm việc của BTV, BCH Đảng bộ thành phố khóa XIX, thành phố đã hoàn thành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp giai đoạn 2015-2020 (2016-2021); xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý diện BTV Tỉnh ủy và BTV Thành ủy quản lý giai đoạn 2020-2025 (2021-2026), đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần. Thành phố cũng đã hoàn thiện đề án vị trí việc làm, từng bước sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế theo hướng tinh gọn, rõ người, rõ việc. Đến nay đã báo cáo tỉnh về Đề án hợp nhất Ban Tổ chức Thành ủy và Phòng Nội vụ thành phố; hợp nhất UBKT Thành ủy và Thanh tra thành phố; chuyển nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên từ Trung tâm Bồi dưỡng chính trị về Ban Tuyên giáo Thành ủy, chuyển nhiệm vụ phục vụ, quản lý tài chính, tài sản về Văn phòng Thành ủy; uy trì hoạt động có hiệu quả của Trung tâm GDNN - GDTX, Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp, 11 trạm y tế cấp xã; thành lập Trung tâm TT - VH thành phố và Hội đồng quản lý BQL Chợ Trung tâm Uông Bí để thực hiện chuyển đổi mô hình hoạt động; xây dựng đề án chuyển đổi mô hình hoạt động Trung tâm Tư vấn thiết kế kiến trúc thành phố từ đơn vị sự nghiệp công lập sang mô hình công ty cổ phần hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; tự chủ tài chính (100%) đối với 4 đơn vị: BQL dự án công trình, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Trung tâm Tư vấn thiết kế kiến trúc và BQL Chợ Trung tâm; tự chủ một phần tiến tới tự chủ 100% kinh phí từ năm 2018 đối với BQL Di tích và Rừng quốc gia Yên Tử.

Đặc biệt, thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU của BTV Tỉnh ủy về thống nhất nhiệm kỳ đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với bầu trưởng, thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2017-2020, thành phố đã hoàn thành trước 1 tháng theo kế hoạch chỉ đạo của tỉnh. Đến nay đã thực hiện nhất thể hóa bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn (khu) tại 101/101 thôn (khu); nhất thể hóa chức danh người đứng đầu các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng với thủ trưởng cơ quan chuyên môn cùng cấp; bí thư đồng thời là chủ tịch UBND tại 4/11 xã, phường; bí thư đồng thời là chủ tịch HĐND ở 5/11 xã, phường.

hành ủy Uông Bí đã biểu dương và khen thưởng 16 bí thư chi bộ, trưởng thôn, khu, trưởng ban công tác mặt trận có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận và hoạt động tự quản ở cơ sở năm 2017.
Thành ủy Uông Bí biểu dương, khen thưởng 16 bí thư chi bộ, trưởng thôn, khu, trưởng ban công tác mặt trận có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận và hoạt động tự quản ở cơ sở năm 2017. Ảnh: Mai Hương (CTV)

Thành phố cũng ghi nhiều dấu ấn trong công tác tinh giản bộ máy, biên chế. Năm 2017, tổng số biên chế được cấp thẩm quyền giao là 2.079, nhưng thành phố đã thực hiện tinh giản, hiện biên chế tính đến ngày 1/1/2018 là 2.003 người, giảm 76 biên chế. Trong đó, khối xã, phường giảm 8 biên chế so với Đề án 25 (3,21%), giảm 30 biên chế so với Nghị định số 92/NĐ-CP (11,07%). Người hoạt động không chuyên trách cấp xã, đang sử dụng 148 định biên (giảm 27,8% theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP; giảm 1,33% theo Nghị quyết của HĐND tỉnh). Người hoạt động không chuyên trách ở thôn (bản, khu phố) đang sử dụng 774/774 (theo đúng Nghị quyết HĐND tỉnh). Chấm dứt toàn bộ hợp đồng lao động làm nghiệp vụ đối với các đối tượng đang hợp đồng thuộc cơ quan Đảng, đoàn thể và quản lý nhà nước. Tổng số tiền tiết kiệm được sau khi thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trong năm 2017 là trên 6 tỷ đồng.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị được đặc biệt quan tâm, nhất là nâng cao chất lượng các kỳ họp HĐND, các cuộc tiếp xúc cử tri và hoạt động giám sát của HĐND từ thành phố đến cơ sở. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố thường xuyên được đổi mới theo hướng sáng tạo, linh hoạt, nhạy bén, quyết liệt, bám sát thực tiễn; tăng cường quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt là tập trung cao độ cho công tác GPMB các dự án và đẩy mạnh các giải pháp nhằm duy trì tăng trưởng kinh tế, hỗ trợ, tạo điều kiện để các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế ổn định phát triển sản xuất. Cùng với đó, thành phố quyết liệt đẩy mạnh các giải pháp tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức, thái độ thực thi công vụ đối với đội ngũ CB,CC,VC từ thành phố đến xã, phường trong việc đáp ứng các nhu cầu về giải quyết TTHC của tổ chức và công dân.

Công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tích cực đổi mới  theo hướng tăng cường tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe ý kiến phản ánh, kiến nghị trực tiếp; đồng thời nắm tình hình diễn biến tư tưởng của nhân dân; tập trung nghiên cứu để giải quyết đến tận cùng sự việc; đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, phân công các đồng chí trong Thường trực Thành ủy trực tiếp theo dõi, đôn đốc nhằm giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài theo chỉ đạo của Tỉnh ủy…

Với các giải pháp quyết liệt, hiệu quả, hệ thống chính trị của Uông Bí tiếp tục được củng cố vững mạnh; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, năng lực quản lý, điều hành của chính quyền ngày càng được nâng cao.

Hoài Anh

.
.
.
.
.
.
.
.