Thành ủy Hạ Long: Tăng cường kiểm tra, giám sát trong Đảng

Thứ Năm, 13/04/2017, 12:14 [GMT+7]
.
.

Đảng bộ TP Hạ Long hiện có 89 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 65 đảng bộ, 24 chi bộ với tổng số trên 16.800 đảng viên. Thời gian qua, Thành uỷ Hạ Long đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, xác định là biện pháp hữu hiệu nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên, từng bước khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm. Nhất là thời điểm hiện nay, khi thành phố đang trong quá trình xây dựng và phát triển mạnh mẽ với nhiều dự án, công trình liên quan đến chính sách, đất đai, GPMB, là những vấn đề nhạy cảm dễ dẫn đến sai phạm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Hiện trên địa bàn thành phố có 139 dự án được triển khai, ảnh hưởng tới trên 12.900 hộ dân và đơn vị. Trong đó có 104 dự án sử dụng ngân sách nhà nước, 18 dự án trọng điểm và có 45 dự án phát sinh khiếu kiện, chủ yếu liên quan đến công tác đền bù đất đai, chính sách GPMB...

Đoàn công tác Thành uỷ Hạ Long giám sát việc thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017 tại phường Giếng Đáy (TP Hạ Long), tháng 3-2017.  Ảnh: Đỗ Hương (Trung tâm TT&VH TP Hạ Long)
Đoàn công tác Thành uỷ Hạ Long giám sát việc thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017 tại phường Giếng Đáy (TP Hạ Long), tháng 3-2017. Ảnh: Đỗ Hương (Trung tâm TT&VH TP Hạ Long)

Từ thực tế đó, với phương châm thực hiện đồng bộ “giám sát phải mở rộng”, “kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”, ngay từ đầu mỗi năm, Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Thành uỷ với vai trò nòng cốt, đã xây dựng chương trình công tác trọng tâm, hướng về cơ sở, cụ thể hoá với chủ đề công tác năm của BCH Đảng bộ tỉnh và thành phố để tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, nhất là trong cấp uỷ, tổ chức đảng, đảng viên là cán bộ, lãnh đạo. Đồng thời Thành uỷ tập trung đẩy mạnh vào các nội dung liên quan đến triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các vấn đề nhạy cảm dễ phát sinh sai phạm, như: Quản lý đất đai, vệ sinh môi trường, tài chính, chế độ chính sách, giáo dục đào tạo, phòng chống tham nhũng, lãng phí, quản lý khai thác, vận chuyển, kinh doanh than, cát, đá, sỏi vật liệu xây dựng... Trên quan điểm đó, từ đầu năm 2016 đến nay, UBKT Thành uỷ đã tham mưu giúp cấp uỷ xây dựng và thực hiện 6 cuộc kiểm tra, giám sát của BCH, BTV Thành uỷ, tham mưu thực hiện tốt 12 nội dung công việc do cấp uỷ giao. Cùng với đó, UBKT Thành uỷ và các chi, đảng bộ cơ sở đã tiến hành kiểm tra 212 cấp uỷ cơ sở về thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Trong đó UBKT Thành uỷ đã kiểm tra, giám sát 17 cấp uỷ cơ sở (9 đảng bộ, 8 chi bộ), cấp uỷ cơ sở kiểm tra 195 chi bộ; kiểm tra việc thi hành kỷ luật của tổ chức đảng cấp dưới đối với 17 cấp uỷ cơ sở, trong đó có 3 tổ chức đảng có hồ sơ xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đảng đối với đảng viên.

Cùng với công tác kiểm tra, việc giám sát trong Đảng cũng luôn được Thành uỷ Hạ Long tích cực triển khai. Thành uỷ đã thực hiện giám sát thường xuyên, giám sát theo chuyên đề với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên thuộc diện cấp uỷ cùng cấp quản lý theo Điều lệ Đảng quy định. Qua đó đã giúp cấp uỷ kịp thời nắm tình hình hoạt động của cấp uỷ viên các cấp, cán bộ thuộc diện cấp uỷ quản lý và tổ chức đảng cấp dưới trong việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng; phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, giúp tổ chức đảng phát hiện sớm dấu hiệu vi phạm để tiến hành kiểm tra, xem xét và xử lý kịp thời. Từ đầu năm 2016 đến nay, UBKT Thành uỷ và UBKT đảng uỷ cơ sở đã tiến hành giám sát trực tiếp tại 122 cấp uỷ cơ sở về thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát; trong đó UBKT Thành uỷ giám sát tại 105 chi bộ. Nội dung giám sát tập trung vào việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của cấp trên và thực hiện quy chế làm việc của cấp uỷ và UBKT... Đối với giám sát chuyên đề, UBKT Thành uỷ đã xây dựng và tiến hành giám sát đối với 4 ban chi uỷ chi bộ, 16 cá nhân người đứng đầu và cấp phó trong công tác lãnh đạo, thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao; cụ thể là đối với Phòng TN&MT, Phòng Kinh tế, Phòng GD-ĐT, Phòng LĐ-TB&XH. Thường trực Thành uỷ cũng chỉ đạo tăng cường giám sát đối với các chi, đảng bộ trực thuộc và phân công các đồng chí uỷ viên BTV dự sinh hoạt hằng tháng với các chi, đảng bộ phường, phòng ban, doanh nghiệp trực thuộc Thành uỷ, để trực tiếp nghe phản ánh, kịp thời nắm bắt tình hình... Trong năm 2016, Đảng bộ thành phố đã thi hành kỷ luật 17 đảng viên (khai trừ 9, cảnh cáo 2, khiển trách 6 đảng viên).

Theo UBKT Thành uỷ Hạ Long, qua công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng cho thấy các chi, đảng bộ đã chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát và thực hiện được kế hoạch kiểm tra, giám sát đã đề ra, quy trình các cuộc kiểm tra giám sát tương đối đầy đủ. Qua đó, đã kịp thời uốn nắn những tồn tại, hạn chế, sai phạm, tiêu cực, góp phần xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Hoài Anh

.
.
.
.
.
.
.
.