Quảng Yên với lộ trình trở thành đô thị loại III

Thứ Sáu, 31/03/2017, 15:00 [GMT+7]
.
.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TX Quảng Yên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020 đã xác định: “Phấn đấu đến năm 2020, Quảng Yên cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại III, trở thành thị xã công nghiệp - dịch vụ có tốc độ phát triển kinh tế - xã hội cao của tỉnh; tạo nền tảng để Quảng Yên trở thành đô thị văn minh, hiện đại vào năm 2030”. Thực hiện quyết tâm chính trị đó, ngay từ năm 2016 - năm đầu triển khai Nghị quyết, Đảng bộ TX Quảng Yên đã xây dựng những chỉ tiêu kinh tế - xã hội ở mức cao hơn so với một số năm trước đó. Và để hiện thực hoá mục tiêu đề ra, các cấp uỷ, chính quyền TX Quảng Yên đã sớm ban hành chương trình, kế hoạch thực hiện với các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp. Đặc biệt, để tập trung lãnh đạo toàn diện các mục tiêu lớn, cấp uỷ thị xã đã ban hành 4 chỉ thị, 6 nghị quyết, 27 kế hoạch, 4 chương trình hành động... Trên cơ sở đó, đã tập trung huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị; phát triển sản xuất; đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện tốt nhiệm vụ văn hoá - xã hội... Bởi vậy, nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc, yếu kém kéo dài ở cơ sở đã được giải quyết. Bộ mặt từ đô thị đến nông thôn trên địa bàn có sự khởi sắc đáng kể. Nhất là thời gian gần đây, Quảng Yên đã bật lên với việc thu hút được các dự án đầu tư lớn vào địa bàn, như: Dự án thành phố xanh của Tập đoàn Vingroup, Khu công nghiệp dịch vụ Đầm Nhà Mạc, Khu công nghiệp Nam Tiền Phong, Khu đô thị thông minh Amata...

Đường phố TX Quảng Yên được nâng cấp khang trang, sạch đẹp.
Đường phố TX Quảng Yên được nâng cấp khang trang, sạch đẹp.

Tiếp nối những kết quả nổi bật của năm đầu nhiệm kỳ, năm 2017, Quảng Yên tiếp tục xác định tập trung cao độ cho việc triển khai thực hiện mục tiêu, lộ trình xây dựng thành đô thị loại III. Theo đó, bên cạnh việc triển khai các nội dung theo chương trình công tác năm của tỉnh, TX Quảng Yên đã bổ sung nhiều nội dung cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Điển hình như đối với công tác xây dựng Đảng, thị xã đã kịp thời có các giải pháp cần thiết để nâng cao chất lượng quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Nét mới trong xây dựng các chương trình hành động lần này là Thị uỷ Quảng Yên đã thành lập một tiểu ban xây dựng các dự thảo để đảm bảo triển khai một cách đồng bộ và có chiều sâu các nội dung của các nghị quyết, đặc biệt là công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Thị uỷ chú trọng nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân thông qua đội ngũ báo cáo viên, đội ngũ cán bộ tuyên giáo cơ sở; gắn kết thường xuyên, chặt chẽ công tác tư tưởng với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết từ sớm, từ gốc những vấn đề có thể dẫn đến nảy sinh những bức xúc; chú trọng nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt dư luận xã hội; tăng cường đấu tranh chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”...

Đối với lĩnh vực kinh tế, thị xã tập trung khai thác hiệu quả những tiềm năng thế mạnh về kinh tế biển, đất đai, văn hoá, lịch sử và danh thắng để phối hợp với các cấp, ngành, địa phương liên quan triển khai các chiến lược, quy hoạch và dự án phát triển kinh tế - xã hội để tạo bước đột phá. Đồng thời đa dạng hoá các hình thức huy động nguồn lực, nhất là hình thức đối tác công - tư, vốn đầu tư nước ngoài FDI trong các dự án kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Quảng Yên tăng cường phối hợp xúc tiến, thu hút đầu tư vào các dự án trên địa bàn; tạo điều kiện thuận lợi, đồng hành cùng các nhà đầu tư để triển khai và hoàn thành các dự án trọng điểm đúng tiến độ. Cùng với đó, thị xã quyết liệt đẩy mạnh cải cách hành chính, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai. Nhất là chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, quyết liệt trong chỉnh đốn tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức từ thị xã đến cơ sở, đảm bảo tinh thần làm việc có trách nhiệm, thực hiện: “Nói đi đôi với làm” và đề cao tính chủ động, sáng tạo trong công việc. Trong thực hiện nội dung xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh, Quảng Yên cũng xây dựng nhiều nội dung, như: Tôn trọng, lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp, công dân; thực hiện tốt phong trào thi đua văn hoá, văn minh công sở theo tinh thần “3 xin” (xin chào - xin lỗi - xin cảm ơn) và “3 luôn” (luôn mỉm cười - luôn nhẹ nhàng - luôn giúp đỡ)...

Với sự chủ động tích cực, cùng nhiều giải pháp cụ thể, quyết liệt, chắc chắn Quảng Yên sẽ thực hiện thành công các mục tiêu nhiệm vụ đề ra trong năm 2017 và những năm tiếp theo. Đây cũng chính là nền tảng quan trọng để đến năm 2020 Quảng Yên cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại III, trở thành thị xã công nghiệp - dịch vụ có tốc độ phát triển kinh tế - xã hội cao của tỉnh.

Hoài Anh

.
.
.
.
.
.
.
.