Đảng bộ BĐBP tỉnh: Ngăn chặn "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"trong cán bộ, đảng viên

Thứ Hai, 27/03/2017, 06:50 [GMT+7]
.
.

Với chức năng, nhiệm vụ của mình, thời gian qua, Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã lãnh đạo các tổ chức cơ sở Đảng, đơn vị trực thuộc làm tốt vai trò chuyên trách trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Để có được kết quả đó, đơn vị đã thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên trong công tác xây dựng Đảng và triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng.

Đảng uỷ Hải đội 2 Biên phòng tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII).
Đảng uỷ Hải đội 2 Biên phòng tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII).

Ngay sau khi Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh và Tỉnh uỷ tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) đối với cán bộ chủ chốt, Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã nghiêm túc triển khai sâu rộng đến toàn thể đơn vị những nội dung trọng tâm, cơ bản của Nghị quyết. Song song với đó, Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy đã xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện một cách cụ thể, sát với từng vị trí công tác. Trước hết là tổ chức thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần của Nghị quyết. Ngày 12-1-2017, Đảng uỷ đã tổ chức hội nghị để kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể Đảng uỷ và các đồng chí Đảng uỷ viên. Đảng uỷ đã thẳng thắn chỉ rõ vẫn còn trường hợp chưa nhận thức sâu sắc về Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), chưa thực sự làm rõ những biểu hiện suy thoái trong tập thể, cá nhân...

Ngay sau hội nghị kiểm điểm của Đảng uỷ BĐBP tỉnh, các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc đã đồng loạt tổ chức kiểm điểm. Ngoài những nội dung kiểm điểm chung, căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ thực tế của từng đơn vị, Đảng uỷ BĐBP tỉnh đã chỉ đạo 5 đảng bộ trực thuộc lựa chọn nội dung, chuyên đề để kiểm điểm. Trong đó, báo cáo giải trình rõ một số nội dung liên quan đến việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ; công tác kiểm tra, đôn đốc đối với việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ thuộc quyền; thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ ở những nơi nhạy cảm và giáo dục, rèn luyện bộ đội chấp hành kỷ luật, kỷ cương. Qua quá trình kiểm điểm, các chi, đảng bộ trực thuộc đã thể hiện tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, cầu thị, thể hiện tính dân chủ cao; nhiều ý kiến đã chỉ rõ những tồn tại, hạn chế biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” về tư tưởng, đạo đức và tham gia cụ thể các giải pháp để khắc phục tồn tại, hạn chế trong thời gian tới...

Trên cơ sở đánh giá, nhận diện rõ các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, Đảng uỷ BĐBP tỉnh đã xây dựng kế hoạch cụ thể để ngăn chặn, đẩy lùi. Trong đó, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và nêu cao vai trò người đứng đầu cấp uỷ, đơn vị; từng cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần gắn bó với đơn vị, gần gũi với nhân dân, không ngại khó khăn, gian khổ, bám sát địa bàn, thực hiện đồng bộ, toàn diện các biện pháp công tác biên phòng. Đồng thời, chú trọng quán triệt, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc của Đảng, các quy chế, quy định, hướng dẫn của cấp trên về công tác cán bộ; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra thường xuyên và đột xuất để giáo dục, phòng ngừa vi phạm. Đặc biệt, Đảng uỷ đã thể hiện rõ quyết tâm kiên quyết xử lý những biểu hiện tiêu cực về tư tưởng, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm kỷ luật, pháp luật. Thượng tá Ngô Quang Sơn, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP tỉnh, khẳng định: Đảng uỷ BĐBP tỉnh luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; thực hiện nền nếp, chất lượng công tác kiểm tra, giám sát thi đua, khen thưởng và kỷ luật Đảng. Cùng với đó, nội bộ luôn đoàn kết, thống nhất; triển khai kịp thời các bước thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Quang Minh

.
.
.
.
.
.
.
.