Kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3-2 (1930-2017)

Đón Xuân mới vẹn tròn niềm tin yêu

Thứ Sáu, 03/02/2017, 00:20 [GMT+7]
.
.

Ngày 3-2-1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu bước chuyển biến quyết định của cách mạng Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng trong 87 năm qua, nhân dân ta đã vượt qua chặng đường đấu tranh cực kỳ khó khăn, gian khổ để giành được những thắng lợi thật vẻ vang. Với Cương lĩnh và đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo, Đảng ta đã huy động được sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp. Trong dòng chảy vĩ đại ấy, Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã có những đóng góp không nhỏ.

TP Hạ Long tổ chức chương trình nghệ thuật Mừng Đảng - Mừng xuân Đinh Dậu 2017. Ảnh: Nguyễn Huế
TP Hạ Long tổ chức chương trình nghệ thuật Mừng Đảng - Mừng xuân Đinh Dậu 2017. Ảnh: Nguyễn Huế

Tự hào với những thành quả mới

Trong không khí tưng bừng kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng, mừng Xuân Đinh Dậu 2017, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh thêm vui mừng, phấn khởi với những thành công vang dội của năm 2016. Trong đó, ý thức sâu sắc về tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết XII của Đảng, Quảng Ninh đã củng cố xây dựng Đảng với tinh thần tích cực và kiên quyết, mạnh mẽ hơn. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã hoàn thiện và ban hành các quy chế làm việc theo hướng phân cấp cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ mối quan hệ trong xử lý công việc. Đồng thời, phân công trách nhiệm cụ thể đối với các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành, Uỷ viên Ban Thường vụ làm căn cứ triển khai và kiểm điểm trách nhiệm. Xây dựng chương trình công tác toàn khoá, công tác năm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; chương trình kiểm tra, giám sát theo tinh thần bám sát mục tiêu Đại hội XIV và chủ đề công tác năm. Đặc biệt, tỉnh tiếp tục chỉ đạo triển khai Nghị quyết 19 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIII về “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế” theo hướng kiên trì các mục tiêu, giải pháp đã đề ra; tiếp tục nghiên cứu, bổ sung để từng bước hoàn thiện. Cụ thể, tỉnh đã kiện toàn các chức danh chủ chốt HĐND, UBND các cấp gắn với thực hiện nhất thể hoá chức danh theo lộ trình: Thực hiện Bí thư cấp uỷ kiêm Chủ tịch HĐND cấp huyện ở 7/14 địa phương (50%), kiêm chủ tịch UBND tại 2/14 địa phương; Bí thư cấp uỷ kiêm chủ tịch HĐND cấp xã ở 75/186 xã, phường, thị trấn (40,3%), kiêm chủ tịch UBND ở 76/186 xã, phường, thị trấn (40,9%); ở cấp thôn thực hiện kiêm nhiệm gần 40% các chức danh bí thư kiêm trưởng thôn hoặc trưởng ban công tác mặt trận; Chủ nhiệm UBKT kiêm Chánh Thanh tra ở 8 địa phương (57%); Trưởng Ban Tổ chức kiêm Trưởng phòng Nội vụ ở 8 địa phương (57%); Trưởng (phó) Ban Tuyên giáo kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị ở 13 địa phương (92,9%). Đến nay, đã có 12/14 địa phương thực hiện mô hình cơ quan tham mưu, giúp việc chung trong khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ở 12/14 địa phương cấp huyện.

Cùng với những chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đều đạt và vượt theo Nghị quyết năm 2016. Trong đó, kinh tế tăng trưởng đạt 10,1%; cả ba khu vực dịch vụ, công nghiệp xây dựng và nông lâm nghiệp đều có bước tăng trưởng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng khu vực dịch vụ (từ 39,8% năm 2015 lên 41,2% năm 2016); GRDP bình quân đầu người tăng 7,3% cùng kỳ. Các công tác trọng tâm theo chủ đề năm 2016 được quan tâm chỉ đạo quyết liệt và bước đầu phát huy hiệu quả. Nhiều công trình, dự án đã và đang được tích cực hoàn thiện sẽ góp phần làm thay đổi diện mạo của tỉnh, tạo tiền đề cho sự phát triển của tỉnh trong những năm tới. Công tác an sinh xã hội, giải quyết việc làm, giáo dục đào tạo, y tế, thể thao, bảo vệ môi trường được đặc biệt quan tâm, các hoạt động văn hoá, văn nghệ chào mừng các sự kiện chính trị, lễ hội và hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than diễn ra trang trọng, an toàn; đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao; đồng bào vùng dân tộc thiểu số được quan tâm; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,02%. Quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững; công tác đối ngoại tiếp tục được mở rộng và có hiệu quả cụ thể.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Đọc trao tặng cờ thi đua và bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2016. Ảnh: Lan Hương
Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Đọc trao tặng cờ thi đua và bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2016. Ảnh: Lan Hương

Quyết tâm cao, nỗ lực lớn

Hân hoan chào xuân mới Đinh Dậu 2017, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh càng nhân thêm niềm tin khi tỉnh nghiêm túc, tích cực triển khai thực hiện hàng loạt những nghị quyết, chỉ thị quan trọng của Đảng như: Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII); Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; Nghị quyết 06 của BCH Đảng bộ tỉnh... Đặc biệt, việc học tập, quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) được tỉnh coi là yêu cầu quan trọng hàng đầu, để làm cho Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng. Ngày 12-12-2016, Tỉnh uỷ đã ban hành Kế hoạch số 93-KH/TU về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết. Trong đó nêu rõ: Các cấp uỷ tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện từng nghị quyết, kết luận phù hợp với thực tiễn của địa phương, đơn vị; yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên; trước hết người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị tích cực, chủ động học tập, hiểu rõ, đầy đủ các nội dung cơ bản của nghị quyết. Cùng với việc học tập, quán triệt Nghị quyết, Tỉnh uỷ yêu cầu cấp uỷ các cấp xây dựng chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của cơ quan, tổ chức đảng và phân công cụ thể để chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết. Về tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Đọc đã yêu cầu các tập thể phải xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo Nghị quyết Trung ương 4 gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và công tác kiểm điểm hằng năm, đột xuất. Người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải có kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao. Phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ trách nhiệm của mình trước nhân dân, trước Đảng, tự giác, gương mẫu thực hiện Nghị quyết, nói đi đôi với làm, chỉ đạo quyết liệt với quyết tâm cao, nỗ lực lớn.

Cùng với đó, Nghị quyết 06 của BCH Đảng bộ tỉnh đã đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2017 với 4 nhóm chỉ tiêu và 18 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Trong đó xuất phát từ tình hình thực tiễn, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất xác định chủ đề công tác năm 2017 là: “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh”. Nghị quyết cũng xác định mục tiêu tổng quát năm 2017 là “tiếp tục kiên trì giữ vững ổn định phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển bền vững, nâng cao tỷ trọng đóng góp của khu vực dịch vụ. Bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tạo chuyển biến tích cực có tính căn bản trong ý thức, nhận thức và hành động của hệ thống chính trị và nhân dân cùng xây dựng xã hội kỷ cương - văn hoá - văn minh, là điều kiện quan trọng để thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng tỉnh Quảng Ninh là tỉnh dịch vụ - công nghiệp, văn minh - hiện đại vào năm 2020”.

Với quyết tâm cao, tin rằng Quảng Ninh thực hiện thành công các mục tiêu đã đặt ra và tạo ra một bước chuyển biến mới trên các mặt, xây dựng tỉnh ngày càng giàu mạnh.

Hà Chi

Sáng mãi niềm tin với Đảng

Nhìn lại chặng đường 87 năm lãnh đạo cách mạng của Đảng ta, đặc biệt là hơn 25 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã vượt qua khó khăn, để ổn định, phát triển và ngày càng tạo nên những dấu ấn tốt đẹp trong mắt bạn bè quốc tế. Cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh luôn đặt niềm tin và hy vọng lớn lao vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng.

* Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Hà Tu (TP Hạ Long) Lê Hồng Hải: “Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ngày càng được nâng lên”

Thời gian qua, nhất là từ khoá XI đến nay, Đảng ta đã có nhiều chỉ thị, nghị quyết về xây dựng Đảng trong tình hình mới. Căn cứ vào thực tiễn ở địa phương, đơn vị mình, từng tổ chức cơ sở đảng đã xây dựng các chương trình, nghị quyết cụ thể để không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Hơn 2 năm qua, thực hiện Đề án 25 của tỉnh, các tổ chức cơ sở đảng đã lãnh đạo triển khai toàn diện việc kiện toàn tổ chức biên chế, tinh giản bộ máy. Nhờ đó năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong bộ máy Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội không ngừng được nâng lên. Đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã trở thành hành động thường xuyên, liên tục trong mỗi cán bộ, đảng viên, từ đó không ngừng nâng cao phẩm chất, đạo đức của người cách mạng, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Qua đó niềm tin của nhân dân đối với Đảng ngày càng được củng cố vững chắc.

* Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty Than Quang Hanh Nguyễn Văn Thuấn: “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh”

Là kỹ sư khai thác, vào làm việc tại Công ty Than Quang Hanh được hơn 5 năm; qua quá trình rèn luyện và được sự dìu dắt của các lãnh đạo, đảng viên trong doanh nghiệp, tháng 8-2016, tôi đã vinh dự được kết nạp vào Đảng. Tôi thấy thật tự hào được tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh. Tôi nguyện tiếp tục phấn đấu, rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đồng thời chú trọng phát hiện, bồi dưỡng những quần chúng ưu tú trong lực lượng đoàn viên để giới thiệu cho Đảng. Tôi thấy mình cần phải nỗ lực hơn trong việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng thực sự trong sạch vững mạnh, làm hạt nhân lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh than, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở cơ sở và làm tốt công tác chính sách xã hội...

* Bà Dương Thị Vòng, bản Nà Dun, xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu: “Đảng đã cho người dân cuộc sống ấm no, hạnh phúc”

Cuộc sống của bà con trong bản tôi ngày càng no ấm, đủ đầy. Có được như vậy là nhờ ơn Đảng ta đã có nhiều chính sách chăm lo cho đồng bào các dân tộc sinh sống ở khu vực miền núi, biên giới, hải đảo. Điều đó được thể hiện rõ thông qua các chương trình hỗ trợ vốn, giống, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật để nhân dân vận dụng vào đồng đất của mình. Cùng với đó là đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, công trình thuỷ lợi... được các cấp uỷ đảng, chính quyền đặc biệt quan tâm cho biên giới, hải đảo. Quá trình thực hiện, đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở đã trực tiếp cầm tay, chỉ việc, hướng dẫn bà con cách canh tác, phương pháp phòng trừ các loại bệnh... Đảng đã cho người dân cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Người dân chúng tôi thực sự biết ơn Đảng và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng.

* Đồng chí Chìu Quay Mằn, Bí thư kiêm Trưởng thôn Đồng Mộc, xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên: “Mỗi việc Đảng làm đều là vì dân, vì nước”

Mỗi việc Đảng ta làm đều là vì dân, vì nước, do đó bà con trong thôn tôi luôn kiên quyết không nghe lời kẻ xấu nói sai về Đảng. Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta đánh thắng nhiều kẻ thù xâm lược, vượt qua mọi khó khăn thử thách, đưa đất nước đi lên, phát triển vững chắc trong những năm đổi mới gần đây. Đảng rất quan tâm đến chính sách dân tộc, chính sách đại đoàn kết toàn dân. Trong những năm qua, thôn được sự quan tâm, đầu tư rất lớn thông qua các chương trình mục tiêu của Đảng, Chính phủ. Cụ thể, từ năm 2011 đến nay, thôn đã được đầu tư toàn bộ hệ thống trạm điện; bê tông hoá 5km đường làng, ngõ xóm; tu sửa nhà văn hoá... Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo trong thôn giảm nhanh, từ 11 hộ năm 2015 đến nay còn 3 hộ. Người dân chúng tôi mong và tin tưởng Đảng ta tiếp tục giương cao ngọn cờ đổi mới, đưa đất nước tiến nhanh, mạnh và vững chắc hơn, tiếp tục quan tâm đến đời sống đồng bào các dân tộc.

* Đảng viên Choỏng Văn Bình, Trưởng thôn Phình Hồ, xã Bắc Sơn, TP Móng Cái: “Mỗi đảng viên cần sống có trách nhiệm, gương mẫu đi đầu...”

Thôn Phình Hồ 100% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Trước đây, cuộc sống của nhân dân trong thôn còn khó khăn, nhưng nhờ có sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, người dân đã được tập huấn kiến thức trồng trọt, chăn nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật, được tạo điều kiện vay vốn phát triển kinh tế. Nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư xây dựng trang trại, đem lại hiệu quả kinh tế cao, vươn lên thoát nghèo; đến hết năm 2016, thôn chỉ còn 2 hộ nghèo. Được sự quan tâm của cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương, các trưởng thôn trong xã như tôi đã được kết nạp Đảng. Từ khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng, tôi nhận thức sâu sắc hơn về bản thân, cần sống có trách nhiệm, gương mẫu đi đầu, hoàn thành các nhiệm vụ để người dân thôn noi theo. Tôi mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục có thêm nhiều chính sách đầu tư cho nông thôn vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giúp bà con giảm nghèo, vươn lên làm giàu bền vững.

Quang Minh - Trúc Linh (Thực hiện)

 

.
.
.
.
.
.
.
.