Hội thảo xây dựng đề án "Vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công ở các xã, phường, thị trấn

Thứ Tư, 22/02/2017, 14:23 [GMT+7]
.
.

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về việc triển khai xây dựng đề án “Vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công ở các xã, phường, thị trấn”, ngày 22/2, tại Hải Hà, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến, thảo luận để xây dựng đề án. Đồng chí Nguyễn Văn Hưởng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì.

Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh, Sở Nội vụ, Trung tâm hành chính công tỉnh; các địa phương: Móng Cái, Hải Hà, Đầm Hà, Tiên Yên.

Đồng chí Nguyễn Văn Hưởng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại hội thảo
Đồng chí Nguyễn Văn Hưởng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá thực trạng công tác vận động nhân dân, xây dựng chính quyền; chất lượng quản trị và hành chính công ở các xã, phường, thị trấn đồng thời chỉ ra những ưu điểm, hạn chế trong công tác vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, nâng cao chất lượng quản trị hành chính công và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở hiện nay. Trên cơ sở đó đề ra mục tiêu, giải pháp và tổ chức thực hiện việc vận động nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công để góp phần củng cố, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền các cấp, nhất là ở các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Thông qua hoạt động thực tế trong công tác vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công ở các xã, phường, thị trấn hiện nay, các đại biểu đã tham luận, thảo luận nhiều nội dung quan trọng như: Kinh nghiệm và giải pháp trong chỉ đạo của cấp ủy để thực hiện việc cung cấp thông tin, tiếp nhận, xử lý thông tin, thông báo kết quả tiếp thu góp ý của MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân ở địa bàn các xã, thị trấn; việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-Thực trạng, giải pháp và những vấn đề đặt ra đối với các xã miền núi, biên giới, hải đảo của tỉnh hiện nay; giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ở các xã, phường, thị trấn; trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương trong phối hợp với MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội vận động nhân dân xây dựng Đảng, chính quyền; kinh nghiệm trong việc vận động nhân dân ở thôn, khu phố tham gia góp ý cho cán bộ, đảng viên, công chức xã hiện nay; kinh nghiệm trong thực hiện vai trò của MTTQ, các tổ chức chính tri-xã hội trong việc tham gia tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; phối hợp tổ chức các cuộc đối thoại với nhân dân trên địa bàn huyện; Bí thư Đảng ủy xã với vai trò lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng, vận động nhân dân góp ý xây dựng Đảng về tổ chức và góp ý với đảng viên; kinh nghiệm của trưởng thôn trong việc tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật cho người dân ở cơ sở…

Quang cảnh hội thảo
Quang cảnh hội thảo

Thông qua hội thảo, đã có nhiều ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo đề án; đề xuất các giải pháp giúp cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công.

Hữu Việt

.
.
.
.
.
.
.
.