Đảng bộ TX Đông Triều: Chú trọng phát triển đảng viên ở khu dân cư

Thứ Sáu, 24/02/2017, 06:59 [GMT+7]
.
.

Những năm qua, Đảng bộ TX Đông Triều đã có nhiều giải pháp nhằm làm tốt công tác phát triển đảng viên, nhất là trong khu dân cư. Nhờ đó, công tác này ở Đảng bộ thị xã luôn đảm bảo về số lượng và chất lượng. Đội ngũ đảng viên ngày càng phát huy năng lực, vai trò, đóng góp tích cực vào sự phát triển KT-XH ở địa phương.

Cán bộ phường Mạo Khê, TX Đông Triều (thứ 2, trái sang) được giao phụ trách địa bàn thường xuyên xuống khu dân cư để nắm bắt tình hình tư tưởng của nhân dân.
Cán bộ phường Mạo Khê, TX Đông Triều (thứ 2, trái sang) được giao phụ trách địa bàn thường xuyên xuống khu dân cư để nắm bắt tình hình tư tưởng của nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Khắc Dũng, Trưởng Ban Tổ chức Thị uỷ Đông Triều, cho biết: Thực tế trên địa bàn TX Đông Triều, số lượng đảng viên được kết nạp hàng năm phần lớn vẫn là từ các cơ quan, đơn vị nhà nước, còn ở khu dân cư tỷ lệ vẫn còn ít do thiếu nguồn. Nhận thức rõ khó khăn này, thời gian qua, Thị uỷ Đông Triều đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên trên địa bàn khu dân cư. Theo đó,  hàng năm, Thị uỷ đều chỉ đạo các cấp uỷ cơ sở xây dựng kế hoạch, chương trình, giải pháp phát triển đảng viên cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Cùng với đó, thị xã cũng thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho từng nhóm đối tượng. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ. Nổi bật trong năm 2016, thị xã đã mở được 5 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 429 quần chúng ưu tú và 5 lớp cho 349 đảng viên mới được kết nạp. Thực hiện chỉ đạo của Thị uỷ Đông Triều, ngay từ đầu năm, các cấp uỷ cơ sở đều chủ động rà soát số lượng đảng viên tại mỗi chi bộ, nguồn quần chúng ưu tú để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng phát triển Đảng cụ thể. Trong đó, ưu tiên lựa chọn các hội viên ưu tú đang sinh hoạt trong các tổ chức chính trị - xã hội và trên địa bàn các khu dân cư để bồi dưỡng, kết nạp. Đồng thời, phân công đảng viên phụ trách địa bàn, tăng cường tuyên truyền, vận động, nắm bắt tư tưởng nhân dân, kịp thời phát hiện những quần chúng ưu tú để có kế hoạch theo dõi, bồi dưỡng phù hợp.

Tìm hiểu tại phường Xuân Sơn chúng tôi được biết, Đảng bộ phường cũng gặp khó khăn trong công tác tạo nguồn phát triển Đảng do nguồn để bồi dưỡng kết nạp ít, phần lớn học sinh sau khi tốt nghiệp THPT thường đi học hoặc làm việc xa nhà. Để thực hiện tốt công tác phát triển Đảng trong khu dân cư, thời gian qua, Đảng uỷ phường đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội nâng cao chất lượng hoạt động, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước để tạo môi trường tập hợp, thu hút đoàn viên, hội viên tham gia, giúp công tác tạo nguồn phát triển Đảng hiệu quả. Đồng thời, Đảng uỷ phường còn quan tâm chỉ đạo 7 chi bộ khu dân cư quan tâm rà soát lực lượng quần chúng ưu tú trên địa bàn để xây dựng các giải pháp bồi dưỡng, kèm cặp, giới thiệu cho Đảng kết nạp... Với cách làm như vậy, những năm qua, công tác phát triển Đảng trong khu dân cư của phường luôn đạt kế hoạch đề ra. Năm 2016, Đảng bộ phường Xuân Sơn đã kết nạp được 13 đảng viên mới, đạt 100% chỉ tiêu đề ra. Đồng chí Nguyễn Xuân Kỳ, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường Xuân Sơn, cho biết: Đảng bộ phường hiện có 332 đảng viên tham gia sinh hoạt tại 14 chi bộ. Đội ngũ đảng viên này đã thực sự trở thành cầu nối, góp phần quan trọng trong tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng đến với nhân dân, nhất là trong vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia xây dựng nếp sống văn minh đô thị và thực hiện các chương trình phát triển KT-XH của địa phương. Nổi bật trong năm 2016 vừa qua, nhờ sự đồng thuận của nhân dân, phường đã tiến hành phục dựng lại được công trình đình Làng Cầm với mức đầu tư trên 30 tỷ đồng từ nguồn vốn đóng góp của các mạnh thường quân và nhân dân trên địa bàn. Công trình này kết hợp với Trung tâm VH-TT phường toạ lạc tại khu Xuân Viên 2 với diện tích trên 6ha không chỉ là điểm nhấn kiến trúc của địa phương mà còn góp phần đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng cho nhân dân và du khách thập phương.

Không chỉ riêng Xuân Sơn, tại 48 chi, đảng bộ trên địa bàn TX Đông Triều đều có nhiều giải pháp phù hợp để làm tốt công tác phát triển đảng viên. Đảng bộ các địa phương luôn chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thông qua các phong trào thi đua yêu nước gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phát hiện hội viên, đoàn viên... ưu tú để bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng viên. Nhờ đó, năm 2016, Đảng bộ TX Đông Triều đã kết nạp được 320 đảng viên mới, trong đó có 76 đảng viên ở khu dân cư (chiếm 23,75%), góp phần nâng tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ lên 8.201 đồng chí.

Nguyễn Chiến

.
.
.
.
.
.
.
.