Kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và 27 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân 22-12

Đảng uỷ Quân sự tỉnh: Nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng

Thứ Năm, 22/12/2016, 07:49 [GMT+7]
.
.

Năm 2016, Đảng uỷ - Bộ CHQS tỉnh và cấp uỷ, chỉ huy các cấp đã quán triệt, chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên, bám sát tình hình địa phương, đơn vị, thực hiện hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Trong đó, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, nổi bật là: Tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương kịp thời ban hành và tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng địa phương; lãnh đạo LLVT tỉnh duy trì nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu; phối hợp nắm tình hình, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển đảo, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, hội thao, hội thi; thực hiện tốt công tác tuyển quân, công tác xây dựng lực lượng... Đặc biệt, công tác xây dựng Đảng đã được Đảng bộ Quân sự tỉnh thực hiện với những chuyển biến tích cực; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ được phát huy.

Đảng uỷ Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị cuối năm 2016. Ảnh: Văn Đảm (CTV)
Đảng uỷ Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị cuối năm 2016. Ảnh: Văn Đảm (CTV)

Quán triệt, thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng uỷ - Bộ Tư lệnh Quân khu 3, của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Đảng uỷ Quân sự tỉnh đã tập trung nâng cao năng lực cụ thể hoá chỉ thị, nghị quyết của trên vào lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và chất lượng sinh hoạt của cấp uỷ cơ sở. Trong đó, đã chủ động triển khai chương trình hành động của Đảng uỷ về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các nghị quyết chuyên đề của Đảng uỷ Quân khu 3, Tỉnh uỷ Quảng Ninh sát với tình hình Đảng bộ. Đồng thời, chỉ đạo thống nhất thực hiện nghị quyết và chế độ ra nghị quyết của các cấp uỷ, chi bộ trong Đảng bộ Quân sự tỉnh và Đảng bộ Quân sự các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo giữ vững nguyên tắc, duy trì nghiêm chế độ, nền nếp sinh hoạt Đảng. Cùng với đó, kịp thời kiện toàn bổ sung cấp uỷ các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; giải quyết tốt các mối quan hệ, nội bộ đoàn kết thống nhất. Đảng uỷ cũng đặc biệt quan tâm xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ bí thư cấp uỷ, chính uỷ, chính trị viên các cấp, bảo đảm cho đội ngũ này có đủ phẩm chất, năng lực tương xứng với vị trí chủ trì về chính trị ở cơ quan, đơn vị. Nhờ đó, phương pháp, tác phong công tác của tập thể cấp uỷ, chỉ huy các đơn vị đã có sự đổi mới, sâu sát, cụ thể, hướng về cơ sở; nắm chắc tình hình, đề xuất giải quyết kịp thời những vấn đề thực tiễn đặt ra. Song song với đó, Đảng uỷ Quân sự tỉnh đã lãnh đạo thực hiện có hiệu quả việc học và làm theo Bác. Tháng 3-2016, đơn vị đã tổ chức đợt sinh hoạt “Tự soi, tự sửa” với sự tham gia của 100% cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ nhằm đa dạng hoá hình thức triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW (ngày 14-5-2011) của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Ngay sau khi Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được ban hành, đơn vị đã chỉ đạo các cơ sở đảng tổ chức học tập, quán triệt, và triển khai thực hiện gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Hiện nay, 100% chi, đảng bộ trực thuộc đã xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua. Các cấp uỷ cũng tăng cường sự lãnh đạo đối với việc chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước trong LLVT, tích cực chỉ đạo tăng cường các biện pháp quản lý, giáo dục và rèn luyện đảng viên; đánh giá xếp loại, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên gắn với nhận xét, kê khai tài sản cán bộ hàng năm bảo đảm chặt chẽ. Năm 2016 đã tổ chức kiểm tra, giám sát và phối hợp với UBKT Đảng uỷ Than Quảng Ninh, UBKT Khối các cơ quan tỉnh, UBKT các huyện, thị, thành uỷ tiến hành kiểm tra, giám sát 19 cơ sở, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Đảng uỷ Quân sự tỉnh cũng làm tốt công tác xây dựng quy hoạch cán bộ chỉ huy, quản lý cấp dưới trực tiếp nhiệm kỳ 2015-2020. Trong năm, xét, đề nghị thăng quân hàm, nâng lương, điều động, bổ nhiệm, chuyển giao cán bộ năm 2016 cho 98 đồng chí và thực hiện công tác sĩ quan dự bị đúng quy định.     

Đến nay, về cơ bản các tổ chức cơ sở đảng trong toàn đảng bộ phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo, nội bộ đoàn kết thống nhất cao, chất lượng chính trị của LLVT tỉnh không ngừng được nâng lên. 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; 100% cơ quan, đơn vị an toàn tuyệt đối về chính trị.

Bảo Bình

.
.
.
.
.
.
.
.