Đảng bộ CQ VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh: Tổ chức sinh hoạt chuyên đề về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Thứ Năm, 29/12/2016, 13:52 [GMT+7]
.
.

Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh vừa tổ chức sinh hoạt chuyên đề về “Xây dựng và chỉnh đốn Đảng; khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ” theo Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XII).

Buổi sinh hoạt chuyên đề về xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, ngày 26-12-2016.
Buổi sinh hoạt chuyên đề về xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, ngày 26-12-2016.

Với cách thức tiến hành linh hoạt, sáng tạo, trước khi tổ chức sinh hoạt chuyên đề của Đảng bộ, Đảng uỷ đã xây dựng kế hoạch, trong đó nêu rõ mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng việc tổ chức sinh hoạt với chủ đề mà Đảng bộ đã lựa chọn; đồng thời chỉ rõ cách thức tiến hành đối với đảng uỷ, các chi bộ. Trước khi Đảng bộ sinh hoạt, các chi bộ đã tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề với chủ đề được Đảng uỷ phân công gắn với chức năng nhiệm vụ của đơn vị. Cụ thể: Chi bộ Phòng Công tác ĐBQH sinh hoạt với chủ đề “Thực hiện quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên”; Chi bộ Phòng Nghiệp vụ Pháp chế sinh hoạt với chủ đề “Công tác tuyên truyền, giáo dục rèn luyện phong cách làm việc khoa học, cụ thể, sâu sát cơ sở cho đội ngũ cán bộ, đảng viên”; Chi bộ Phòng Nghiệp vụ Kinh tế - Ngân sách với chủ đề “Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm các nguyên tắc của Đảng, xử lý kịp thời, chính xác đảng viên vi phạm”; Chi bộ Phòng Nghiệp vụ Văn hoá - Xã hội với chủ đề “Tăng cường kiểm tra giám sát của Đảng để góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; Chi bộ Phòng Tổng hợp và Thông tin - Dân nguyện sinh hoạt với chủ đề “Đổi mới nội dung, hình thức để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tự phê bình và phê bình, khắc phục tình trạng nể nang, ngại va chạm trong sinh hoạt chi bộ”... Tại buổi sinh hoạt chi bộ, các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh với vai trò là đảng uỷ viên đã tham dự và chỉ đạo sâu sát. Đặc biệt, đối với chi bộ sinh hoạt chưa đảm bảo chất lượng, cấp uỷ đã yêu cầu tổ chức sinh hoạt lại một cách chu đáo, bài bản khoa học hơn...

Theo đánh giá của Đảng uỷ Cơ quan, cơ bản các buổi sinh hoạt chi bộ đều được chuẩn bị chu đáo, công phu, các đảng viên với tinh thần trách nhiệm cao, chịu khó tìm tòi nghiên cứu tài liệu và nhận diện đúng tình hình thực tế để đưa ra các giải pháp phù hợp, sát thực. Vì vậy, trong buổi sinh hoạt chuyên đề của Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, các bài tham luận của từng chi bộ đảm bảo chất lượng, trong đó thẳng thắn nhận định những biểu hiện về “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” và đề ra các giải pháp cụ thể để khắc phục. Các đảng viên cũng chủ động tham gia đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện các báo cáo tham luận, trong đó tập trung vào các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với nhiệm vụ của mỗi phòng, ban và nhiệm vụ của từng đảng viên. Đảng viên cũng góp ý kiến cho từng chi bộ với các nội dung: Đổi mới, cải tiến sinh hoạt chi bộ để thực hiện tự phê bình và phê bình một cách dân chủ, công khai, đạt hiệu quả; thực hiện nghiêm giữa “nói đi đôi với làm”; có lộ trình thực hiện và khắc phục những hạn chế, chỉ rõ các biểu hiện, xác định thời gian giải quyết và cam kết khắc phục khuyết điểm của từng đảng viên, chi bộ...

Cùng với việc tổ chức buổi sinh hoạt, Đảng uỷ đã chuẩn bị dự thảo Nghị quyết chuyên đề về nội dung buổi sinh hoạt để xin ý kiến đóng góp của toàn thể đảng viên và tiếp thu chỉnh sửa để ban hành và quán triệt, phổ biến tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ ngay sau khi kết thúc sinh hoạt.

Đồng chí Nguyễn Đức Thành, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng uỷ Cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, cho biết: Đảng uỷ Cơ quan luôn quan tâm quán triệt, yêu cầu các đảng viên, chi bộ tiếp tục thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; hoàn chỉnh các chuyên đề tham luận tại các buổi sinh hoạt Đảng và đóng thành quyển lưu Đảng uỷ làm tài liệu học tập, tham khảo. Thời gian tới, các chi bộ và cán bộ, đảng viên tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch của Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh và của Đảng bộ Văn phòng về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII)...

Có thể khẳng định, sinh hoạt chuyên đề với nội dung và chủ đề sát thực về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng có ý nghĩa hết sức quan trọng và thiết thực trong giai đoạn hiện nay. Thông qua đó, mỗi tổ chức, cá nhân, đảng viên tự soi, kiểm điểm lại mình để từ đó đưa ra giải pháp khắc phục những khuyết điểm; ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Qua đó, góp phần xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Phạm Hà (Văn phòng HĐND tỉnh)

.
.
.
.
.
.
.
.