Thành phố Cẩm Phả

Chú trọng xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh

Thứ Ba, 29/11/2016, 07:35 [GMT+7]
.
.

Đại hội XII, Đảng ta tiếp tục nhấn mạnh: “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”. Sự nhấn mạnh này không chỉ đáp ứng yêu cầu xây dựng Đảng, còn xuất phát từ thực tiễn tình hình, từ quyết tâm giải quyết triệt để một vấn đề cấp bách hiện nay, đáp ứng nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Thực hiện đường lối đổi mới, Đảng bộ TP Cẩm Phả luôn gắn kết chặt chẽ hai nhiệm vụ phát triển kinh tế và xây dựng Đảng một cách chiến lược.

Đồng chí Trần Văn Hùng, Bí thư Thành uỷ Cẩm Phả (đứng giữa) trao đổi với các nhà thầu về giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công QL18 qua địa bàn.  Ảnh: Thùy Dương (CTV)
Đồng chí Trần Văn Hùng, Bí thư Thành uỷ Cẩm Phả (đứng giữa) trao đổi với các nhà thầu về giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công QL18 qua địa bàn. Ảnh: Thùy Dương (CTV)

Xác định nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng và phát triển Đảng, thành phố đã thi đua xây dựng cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh và bồi dưỡng trình độ, nghiệp vụ cho đảng viên.

Thành uỷ Cẩm đã chủ động xây dựng các chương trình công tác trên tinh thần bám sát mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội XXII Đảng bộ thành phố, chủ đề công tác năm và xây dựng lịch công tác tháng sát với tình hình thực tế của địa phương. Thành uỷ chỉ đạo sơ tổng kết, rút kinh nghiệm việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch quan trọng theo chỉ đạo của cấp trên và những nghị quyết chuyên đề có tính chất xuyên suốt gắn với nhiệm vụ chính trị hàng năm của Đảng bộ thành phố. Theo đó, hàng năm tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh từ 50%, không có cơ sở yếu kém. Nâng cao chất lượng đảng viên đã được thành phố quan tâm thực hiện. Đến nay, trên 95% cán bộ chủ chốt các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố và các phường, xã có trình độ chuyên môn từ đại học, trên đại học; 100% có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên. Kết quả này sẽ tạo tiền đề vững chắc để Đảng bộ thành phố triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2016-2020.

Đồng chí Bùi Thị Bính, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, cho biết: Hiện Đảng bộ thành phố có 54 chi, đảng bộ trực thuộc (33 đảng bộ với 386 chi bộ trực thuộc, 21 chi bộ cơ sở) với trên 8.000 đảng viên. Để nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, ngay từ  năm 2015, Thành uỷ Cẩm Phả đã chỉ đạo tất cả các chi, đảng bộ cơ sở trên địa bàn tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp uỷ, tổ chức đảng, trọng tâm là cấp uỷ cơ sở và đề xuất các giải pháp thực hiện giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025. Trên cơ sở đó, tiếp tục chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chú trọng công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh và thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng để Đảng bộ vững mạnh trên cả 3 mặt: Chính trị, tư tưởng và tổ chức.
Đảng bộ đã có nhiều đổi mới trong việc nâng cao chất lượng học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và thực hiện nghiêm các quy định của Bộ Chính trị, của tỉnh về chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng; quy định về cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; coi trọng lãnh đạo thể chế hoá nghị quyết, chỉ thị của Đảng thành kế hoạch, chương trình hành động của địa phương để nhanh chóng đưa nghị quyết, chỉ thị của Đảng vào cuộc sống. Đồng thời, thường xuyên làm tốt công tác theo dõi nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng trên địa bàn để kịp thời phát hiện, giải quyết dứt điểm những vấn đề phát sinh nhằm định hướng tốt dư luận và tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Quá trình triển khai thực hiện, các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn huyện luôn gắn với thực hiện tốt Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh” và Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Từ đó, tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của cấp uỷ cũng như mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Đặc biệt, nhằm xây dựng tổ chức cơ sở đảng ngày càng vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ đổi mới, một mặt, Thành uỷ Cẩm Phả đã chỉ đạo làm tốt việc rà soát, sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức đảng trong các cơ quan, đơn vị. Việc đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên hàng năm luôn bảo đảm đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên, đã cơ bản khắc phục được tình trạng né tránh, nể nang trong đánh giá cán bộ. Năm 2016, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh của Cẩm Phả đạt trên 50%, trong đó trong sạch, vững mạnh tiêu biểu chiếm 10%. Song song với đó, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng được Đảng bộ thành phố xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng, có vị trí đặc biệt trong công tác xây dựng Đảng. Do vậy, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2016-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp hiệu quả; ban hành Quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khoá của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, của Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ. Phương pháp, quy trình kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm theo Điều lệ Đảng, nội dung giám sát theo hướng có trọng tâm, trọng điểm. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát đã giúp cấp uỷ các cấp kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Năm 2016, cùng với tổ chức kiểm tra thường xuyên, cấp uỷ và uỷ ban kiểm tra các cấp của thành phố còn tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề, qua đó đã phát hiện và thi hành kỷ luật 5 đảng viên vi phạm.

Đảng bộ phường Cẩm Thạch là một trong những Đảng bộ trực thuộc có nhiều đổi mới, sáng tạo và linh hoạt trong công tác xây dựng Đảng và trong phát triển kinh tế. Đồng chí Nguyễn Thị Tụ, Bí thư Đảng uỷ phường, cho biết: Để tiếp tục nâng cao sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin trong nhân dân, Đảng uỷ phường đã tập trung chỉ đạo quyết liệt Đề án 25, trong đó chú trọng giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Trong năm 2016, phường đã thực hiện bố trí 1 đồng chí bí thư chi bộ kiêm trưởng khu; 4 khu phố có bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận. Công tác tư tưởng, tuyên giáo có nhiều đổi mới hiệu quả, đã bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận để triển khai đồng bộ, toàn diện các hoạt động tuyên truyền, góp phần tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội. Từng đồng chí trong Ban Thường vụ được phân công trực tiếp phụ trách địa bàn và xuống từng khu phố tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận với chủ trương, phương án giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án quan trọng trên địa bàn phường. Đảng uỷ phường đã chỉ đạo hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối với 28 hộ bị ảnh hưởng bởi Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 18 đoạn Hạ Long - Mông Dương và 6 hộ bị ảnh hưởng bởi Dự án nâng cấp, cải tạo nút giao thông ngã ba Km6, bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư tiến hành thi công.

Thời gian qua, các cấp uỷ Đảng của Cẩm Phả đều xác định rõ nhiệm vụ xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ thành phố ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới là điều kiện tiên quyết để lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ chính trị đặt ra cả trong trước mắt và lâu dài. Những nỗ lực này sẽ là chìa khoá quan trọng để Đảng bộ thành phố lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kỳ 2016-2020.

Nguyên Lâm

.
.
.
.
.
.
.
.