Chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống Ngành Than 12-11 (1936-2016)

Đảng uỷ Than Quảng Ninh: Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát

Thứ Tư, 09/11/2016, 10:18 [GMT+7]
.
.

Xác định rõ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng là biện pháp hữu hiệu, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên, từng bước khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm, thời gian qua, Đảng uỷ Than Quảng Ninh đã đặc biệt chú trọng công tác này. Trong quá trình thực hiện, Đảng uỷ luôn đổi mới về phương pháp công tác, xem xét giải quyết những vụ việc phức tạp, thống nhất đánh giá, kết luận bảo đảm chính xác, khách quan. Vì vậy, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ Than Quảng Ninh và cấp uỷ cơ sở đã góp phần quan trọng hạn chế các vi phạm của đảng viên và tổ chức cơ sở đảng, tạo niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của cấp uỷ, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị...

Lễ phát thẻ đảng viên cho các đảng viên mới đợt 2-9-2016 của Đảng uỷ Công ty Than Hòn Gai.  Ảnh tư liệu
Lễ phát thẻ đảng viên cho các đảng viên mới đợt 2-9-2016 của Đảng uỷ Công ty Than Hòn Gai. Ảnh tư liệu

Theo đó, công tác kiểm tra, giám sát đã được cấp uỷ các cấp trong Đảng bộ tập trung đẩy mạnh vào các nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 12-1-2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong các hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến và tiêu thụ than trái phép; giám sát thực hiện công tác thi hành kỷ luật Đảng; việc tiếp tục thực hiện nghị quyết TW4 (Khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các vấn đề nhạy cảm dễ phát sinh sai phạm như việc quản lý tài chính, lao động tiền lương, chế độ chính sách, quản lý ranh giới mỏ...

Điển hình như đối với nhiệm vụ giám sát tổ chức đảng và đảng viên, Đảng uỷ Than Quảng Ninh đã thực hiện giám sát thường xuyên, giám sát theo chuyên đề với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên thuộc diện cấp uỷ cùng cấp quản lý theo Điều lệ Đảng quy định. Qua đó đã giúp cấp uỷ nắm kịp thời tình hình hoạt động của cấp uỷ viên các cấp, cán bộ thuộc diện cấp uỷ quản lý và tổ chức đảng cấp dưới trong việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng; phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, giúp tổ chức đảng phát hiện sớm dấu hiệu vi phạm để tiến hành kiểm tra, xem xét và xử lý kịp thời. Tính riêng 9 tháng đầu năm nay, Đảng uỷ Than Quảng Ninh đã hoàn thành 2 cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề, trong đó, Ban Chấp hành Đảng bộ giám sát đối với cấp uỷ và đồng chí bí thư cấp uỷ cơ sở về “triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015- 2020; xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khoá; phương án tiếp tục tái cơ cấu doanh nghiệp, tinh giản bộ máy, biên chế phục vụ, phụ trợ tại 6 đảng bộ là Công ty Than Mông Dương, Cao Sơn, Hà Tu, Tây Nam Đá Mài, Than Mạo Khê và Trường Cao đẳng nghề Than - Khoáng sản Việt Nam. BTV Đảng uỷ Than Quảng Ninh giám sát về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng, an ninh tại 3 đảng bộ trực thuộc là Đảng uỷ Công ty Than Hồng Thái, Công ty CP Vật tư và Công ty CP Vận tải, đưa đón thợ mỏ. UBKT Đảng uỷ Than Quảng Ninh hoàn thành 1 cuộc giám sát chuyên đề đối với các đồng chí Chủ nhiệm UBKT cơ sở, Chủ tịch công đoàn; đồng chí Bí thư Đoàn thanh niên các đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Than Quảng Ninh... Cùng với đó, cấp uỷ và UBKT Đảng bộ cơ sở đã hoàn thành 95 cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề; các chi bộ trực thuộc cơ sở đã hoàn thành 637 cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề; giám sát 276 tổ chức đảng và 311 đảng viên (trong đó có 38 đảng uỷ viên, 230 chi uỷ viên) theo Điều 30, Điều 32 Điều lệ Đảng. Trong 9 tháng đầu năm toàn Đảng bộ đã thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng với hình thức khiển trách và 124 đảng viên (trong đó khiển trách 115 người, cảnh cáo 7 người, cách chức 1 người và khai trừ khỏi đảng 1 người).  

Cùng với các nhiệm vụ trên, trong quá trình tổ chức thực hiện, cấp uỷ các cấp đã gắn công tác kiểm tra, giám sát với xây dựng và củng cố tổ chức cơ sở đảng, thực hiện phương châm lấy tự kiểm tra là chính. Vì vậy, các tổ chức đảng được kiểm tra, giám sát đã phát huy tốt tinh thần tự phê bình và phê bình; nâng cao ý thức trách nhiệm, vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ, tạo chuyển biến về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong tình hình mới. Đồng thời làm tốt việc định kỳ sơ kết, rút kinh nghiệm trong việc thực hiện quy chế phối hợp trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo và cán bộ làm công tác kiểm tra; xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức và năng lực công tác, bảo đảm thực hiện có chất lượng và hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Hoài Anh

.
.
.
.
.
.
.
.