Thực hiện Chỉ thị 46-ct/tw của Ban Bí thư: Hiệu quả từ các giải pháp quyết liệt

Thứ Tư, 05/10/2016, 08:22 [GMT+7]
.
.

Với vị trí địa lý và sự phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch, Quảng Ninh có nhiều điều kiện thuận lợi để mở rộng hợp tác, giao lưu, tiếp cận những giá trị văn hoá tiên tiến trong khu vực và trên thế giới. Song, bên cạnh những sản phẩm văn hoá chân chính, việc xâm nhập ngày càng nhiều sản phẩm văn hoá độc hại đã ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường văn hoá, xã hội trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, thời gian qua, tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 46-CT/TW ngày 27-7-2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hoá độc hại gây huỷ hoại đạo đức xã hội”.

Một tiết mục văn nghệ tại Liên hoan văn nghệ các làng, khu phố văn hoá TX Đông Triều năm 2016.    Ảnh: Thanh Tùng (CTV)
Một tiết mục văn nghệ tại Liên hoan văn nghệ các làng, khu phố văn hoá TX Đông Triều năm 2016. Ảnh: Thanh Tùng (CTV)

Chú trọng khâu giáo dục, tuyên truyền

Với phương châm “Lấy tuyên truyền, giáo dục, vận động, phòng ngừa, ngăn chặn là chính”, cấp uỷ Đảng và chính quyền các cấp thường xuyên chăm lo và làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, góp phần nâng cao nhận thức và hành động trong đảng viên và nhân dân. Việc truyền đạt được thực hiện thông qua các lớp bồi dưỡng chính trị, bồi dưỡng nhận thức về Đảng, trong các hội nghị báo cáo viên... Đồng thời, tổ chức các lớp tập huấn về công tác đấu tranh thông tin, quan điểm sai trái trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá cho các lãnh đạo và chuyên viên Ban Tuyên giáo các Đảng bộ trực thuộc, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, các cơ quan truyền thông... Các địa phương, đơn vị chủ động gắn việc thực hiện Chỉ thị 46 với việc xây dựng chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015-2030”, xây dựng và triển khai thực hiện đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2012-2020”. Ngành GD-ĐT thực hiện tốt việc lồng ghép một số nội dung phòng, chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hoá phẩm độc hại vào các môn học cụ thể; tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại khoá tìm hiểu về truyền thống, lịch sử, văn hoá tốt đẹp của dân tộc. Các cơ sở Đoàn thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt chi đoàn, các buổi nói chuyện, toạ đàm, sinh hoạt chính trị... nhằm bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc.

Cùng với đó, các cấp uỷ Đảng, chính quyền các địa phương quan tâm đến công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo như: Tổ chức các chương trình văn nghệ; triển khai hệ thống pano tuyên truyền trên các tuyến đường và tại trụ sở làm việc của các đơn vị; tổ chức các cuộc thi tuyên truyền về phòng chống văn hoá phẩm độc hại... Tiêu biểu, TP Hạ Long tổ chức 8 buổi toạ đàm sinh hoạt cho thanh thiếu niên về nội dung của Chỉ thị 46, 1 cuộc thi tìm hiểu về gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học; TP Cẩm Phả tổ chức cuộc thi Rung chuông vàng về phòng chống các sản phẩm văn hoá độc hại cho đoàn viên thanh niên, học sinh trong khối trường học thu hút hơn 100 thanh thiếu niên tham gia; TP Uông Bí tổ chức trên 100 buổi tuyên truyền miệng, thực hiện 156 bản tin truyền thanh, 23 bản tin truyền hình, 85 bài viết nội dung vận động xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc...

Tiết mục múa lân tại Lễ hội Xuân Yên Tử 2016.
Tiết mục múa lân tại Lễ hội Xuân Yên Tử 2016.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát

Đi đôi với nâng cao chất lượng giáo dục, tuyên truyền, hoạt động quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật cũng được các cấp uỷ Đảng, chính quyền đẩy mạnh thực hiện. Các địa phương, đơn vị thường xuyên tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra các cơ sở hoạt động, kinh doanh văn hoá trên đ ịa bàn tỉnh nhằm ngăn chặn các hoạt động văn hoá không lành mạnh; giám sát các hoạt động kinh doanh văn hoá, biểu diễn nghệ thuật, quảng cáo, các điểm vui chơi, giải trí, các tiệm Internet, các quán karaoke... 5 năm qua, Sở Thông tin - Truyền thông đã tổ chức kiểm tra bản quyền chương trình máy tính tại 16 cơ sở kinh doanh máy tính tại 5 địa phương, xử phạt hành chính 2 cơ sở với số tiền 5 triệu đồng. Các đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra 107 cơ sở kinh doanh băng đĩa, xử phạt hành chính trên 10 triệu đồng, phạt cảnh cáo 1 cơ sở tịch thu tang vật vi phạm; kiểm tra hoạt động dịch vụ văn hoá công cộng với 107 cơ sở, xử phạt 15 cơ sở... Các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về tôn giáo, thường xuyên nắm bắt tình hình các lễ hội cũng như các vấn đề liên quan đến vùng dân tộc thiểu số. Qua đó, Công an tỉnh đã xử lý 67 vụ việc lợi dụng tuyên truyền phát triển đạo trái pháp luật và các tà đạo, tạp đạo trên địa bàn tỉnh; quản lý 378 dự án phi chính phủ, tổ chức phi chính phủ nhằm ngăn chặn hoạt động truyền bá văn hoá phẩm độc hại vào trong nước...

Ngoài ra, các cấp uỷ Đảng, chính quyền trong tỉnh cũng đã quán triệt sâu sắc việc xây dựng đời sống văn hoá và môi trường văn hoá trong đơn vị, khu dân cư. Hệ thống các thiết chế văn hoá, thể thao từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên được đầu tư xây mới và nâng cấp. Phong trào xây dựng “Làng văn hoá, khu phố văn hoá”, “Gia đình văn hoá” được triển khai sâu rộng, nhận được sự hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân. Các hoạt động văn hoá quần chúng phát triển đa dạng được tổ chức ở nhiều vùng, địa phương trong tỉnh đã thu hút nhiều ngành, nhiều giới, nhiều tầng lớp nhân dân tham gia. Các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn cũng đã phát huy tốt vai trò định hướng tuyên truyền đấu tranh chống quan điểm sai trái, góp phần loại trừ những sản phẩm văn hoá độc hại, ổn định an ninh văn hoá - xã hội. Từ việc triển khai thực hiện Chỉ thị 46 với nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả, góp phần tạo môi trường xã hội lành mạnh, giữ vững an ninh trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá.

Hoàng Anh

.
.
.
.
.
.
.
.