Kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống Văn phòng cấp uỷ 18-10 (1930-2016)

Phát huy vai trò cầu nối công việc của cấp uỷ đến với chính quyền, nhân dân

Thứ Ba, 18/10/2016, 15:21 [GMT+7]
.
.

Công tác văn phòng không chỉ đòi hỏi sự tận tụy, cẩn trọng mà cũng rất cần có sự nhanh nhạy, tư duy tổng hợp tốt, nhất là trong bối cảnh hiện nay, khi sự thay đổi về tư duy kinh tế, chính trị, hội nhập và phát triển đòi hỏi cán bộ, chuyên viên văn phòng vừa phải chuyên sâu, vừa phải năng động và sáng tạo, thích ứng, nắm bắt kịp thời những xu thế phát triển để có sự tham mưu nhanh, chính xác. Xác định rõ điều đó, thời gian qua Văn phòng Tỉnh uỷ không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, lề lối làm việc; tăng cường trách nhiệm và hiệu quả công tác, chủ động tham mưu, đề xuất, giúp cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị đã đề ra...

Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với các sở, ngành liên quan trao đổi thảo luận về triển khai Đề án 25.  Ảnh: Văn phòng Tỉnh ủy
Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với các sở, ngành liên quan trao đổi thảo luận về triển khai Đề án 25. Ảnh: Văn phòng Tỉnh ủy

Cụ thể, căn cứ quy định hiện hành và tình hình thực tế, Văn phòng Tỉnh uỷ đã chủ động tham mưu xây dựng quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ bảo đảm sự cân đối giữa các lĩnh vực, phù hợp quy chế, khả thi về thời gian và đáp ứng yêu cầu thực tiễn; đúng thẩm quyền, bảo đảm vai trò lãnh đạo toàn diện của Tỉnh uỷ nhưng có trọng tâm, trọng điểm, giải quyết kịp thời các vấn đề bức thiết đặt ra trên địa bàn. Trong quá trình xây dựng các chương trình công tác, Văn phòng Tỉnh uỷ cũng luôn cân đối thời gian để các đồng chí lãnh đạo đi kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị và các chủ trương lớn của tỉnh ở các địa phương, sở, ngành để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, chủ động điều chỉnh phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp. Đối với công tác thông tin, Văn phòng Tỉnh uỷ đã khai thác nguồn thông tin từ các cơ quan nhà nước, đoàn thể, các tổ chức đảng... với số lượng lớn và chất lượng ngày càng nâng cao, coi trọng sự phối hợp xử lý tin giữa Văn phòng Tỉnh uỷ với các cơ quan có tin. Đồng thời, từng bước tăng cường thông tin độc lập do chuyên viên Văn phòng Tỉnh uỷ đi công tác ở ngành, địa phương khai thác, phản ánh và đã tiếp nhận, xử lý kịp thời, đúng đối tượng các văn bản gửi đến cấp uỷ, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ...

Điển hình như trong công tác tham mưu chuyên sâu về kinh tế - xã hội, nội chính, Văn phòng Tỉnh uỷ luôn bám sát tình hình thực tiễn và chỉ đạo của cấp uỷ tập trung tham mưu theo chuyên đề với nội dung đa dạng, đa ngành, đa lĩnh vực để qua đó Tỉnh uỷ có chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời. Đặc biệt, Văn phòng Tỉnh uỷ đã tham mưu tích cực vào việc xây dựng, hoàn thiện một số Đề án trình Trung ương, đồng thời trực tiếp nghiên cứu, xây dựng, soạn thảo, làm việc với các cơ quan Trung ương, các bộ, ngành, địa phương; nhất là đã nhạy bén trong tham mưu một số vấn đề đột xuất, nhất là về nội chính, được dư luận xã hội quan tâm. Nổi bật phải kể đến trong thời gian gần đây là giúp cấp uỷ triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh; sửa đổi, bổ sung hệ thống quy chế làm việc; tham mưu tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện tốt Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI) một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, gắn với thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết XI của Đảng về 3 đột phá chiến lược gắn với đổi mới phương thức phát triển, tái cấu trúc nền kinh tế; Đề án 25 về “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế” của tỉnh và các địa phương; Đề án phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh và thí điểm xây dựng hai đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Móng Cái; Đề án thành lập Khu hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn... Tất cả các chương trình, đề án do Văn phòng Tỉnh uỷ tham mưu đều có sức thuyết phục, đảm bảo giá trị thông tin, trong đó nhiều báo cáo là sản phẩm quan trọng được biên tập công phu với lượng thông tin đáng tin cậy, phục vụ hiệu quả công lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ và được đánh giá rất cao.

Không chỉ quan tâm, thực hiện tốt công tác tham mưu, thời gian qua, Văn phòng Tỉnh uỷ còn phát huy hiệu quả chức năng thông tin, tổng hợp phục vụ cấp uỷ; chuẩn bị chu đáo nội dung cũng như các điều kiện cần thiết phục vụ các phiên họp, hội nghị giao ban, các buổi làm việc của Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ với lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo các cơ quan Trung ương, đơn vị trong, ngoài tỉnh... Chế độ báo cáo luôn được Văn phòng Tỉnh uỷ thực hiện đúng quy định, chất lượng không ngừng được nâng lên. Công tác xử lý, giải quyết đơn, thư gửi đến Tỉnh uỷ thực hiện theo đúng quy trình, quy định. Công tác cơ yếu luôn đảm bảo tính chính xác, bí mật, kịp thời. Công tác tài chính của Đảng luôn được thực hiện đúng quy định tài chính hiện hành. Đặc biệt, trong những năm qua, Văn phòng Tỉnh uỷ không ngừng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đổi mới phương thức hoạt động và yêu cầu hiện đại hoá công tác văn phòng cấp uỷ. Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và tham mưu những nội dung trọng tâm cần triển khai, thảo luận trong các hội nghị, cuộc họp của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, góp phần rút ngắn thời gian và nâng cao hiệu quả các cuộc họp.

Hoài Anh

.
.
.
.
.
.
.
.