Khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo Nghị quyết T.Ư 4

Củng cố niềm tin của đảng viên và nhân dân đối với Đảng

Thứ Bảy, 14/11/2015, 05:13 [GMT+7]
.
.

Ngày 16/1/2012 Ban Chấp hành T.Ư Đảng (Khoá XI) đã ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” (Nghị quyết T.Ư 4). Qua hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết, với quyết tâm chính trị cao, cách làm thận trọng, kiên trì, sáng tạo, Đảng bộ tỉnh đã đạt được những kết quả thiết thực, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Ban Nội chính Tỉnh uỷ làm việc với Công ty Than Hòn Gai về công tác quản lý, khai thác, kinh doanh than.  Ảnh: Nghiêm Xuân Cường (CTV)
Ban Nội chính Tỉnh uỷ làm việc với Công ty Than Hòn Gai về công tác quản lý, khai thác, kinh doanh than. Ảnh: Nghiêm Xuân Cường (CTV)

3 năm qua, Tỉnh uỷ đã tập trung chỉ đạo triển khai Nghị quyết T.Ư 4 một cách hệ thống, bám sát yêu cầu của Trung ương, phù hợp với thực tiễn của tỉnh. Đồng thời, ban hành kế hoạch, tăng cường phổ biến quán triệt và học tập Nghị quyết từ tỉnh đến cơ sở, thể hiện rõ nét nhận thức về tầm quan trọng của Nghị quyết. Một số nét nổi bật đáng chú ý như: cấp tỉnh tổ chức 4 hội nghị, mở rộng thành phần quán triệt; tăng cường tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị quyết như: mua gần 900 cuốn “nghiên cứu Nghị quyết Trung ương 4”, gần 6.000 cuốn “tài liệu học tập Nghị quyết Trung ương 4”, hơn 6.000 cuốn “Hỏi  đáp về Nghị quyết Trung ương 4” cấp cho 4.727 chi bộ, 907 chi, đảng bộ cơ sở, đảng bộ bộ phận, 55 đồng chí là Tỉnh uỷ viên, 74 Báo cáo viên cấp tỉnh và các đồng chí nguyên là lãnh đạo chủ chốt của tỉnh; thực hiện 2 đợt thăm dò dư luận xã hội ở một số địa bàn trọng điểm (với 3.181 phiếu) trước khi tiến hành kiểm điểm. Nhiều địa phương, đơn vị chú trọng dành thời gian, tâm huyết chuẩn bị tài liệu rất công phu, thể hiện trách nhiệm cao; có hình thức vận dụng sáng tạo, linh hoạt trong việc phổ biến quán triệt ở cơ sở. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, công phu, đúng quy định với tinh thần cầu thị. Dự thảo Báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh uỷ được chuẩn bị với chất lượng cao, thể hiện sự gương mẫu; có báo cáo giải trình tất cả các nội dung được góp ý; các cá nhân chuẩn bị bản kiểm điểm nghiêm túc. Ở cấp huyện và tương đương đã tiếp thu nghiêm túc toàn bộ quy trình, thủ tục, cách thức tiến hành kiểm điểm của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, thể hiện rõ sự tập trung cao, bài bản, nghiêm túc, kỹ lưỡng. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; có văn bản gợi ý kiểm điểm đối với 26 tập thể và 13 cá nhân; thành lập 12 tổ công tác để trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc công tác kiểm điểm tại 85 cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc, cấp uỷ và tập thể lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh. Kết quả, đã hoàn tất kiểm điểm trong toàn đảng bộ và các tập thể lãnh đạo đơn vị theo quy định. Quá trình tiếp tục thực hiện kiểm điểm đã gắn với việc đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên hàng năm; đặc biệt nhấn mạnh đánh giá việc thực hiện Nghị quyết trong nội dung Đại hội các cấp nhiệm kỳ 2015-2020.

Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ. Qua đó chỉ ra được những khuyết điểm, xác định được nguyên nhân, đề ra được phương hướng khắc phục lâu dài và những việc cần làm ngay, bước đầu thể hiện quyết tâm khắc phục, sửa chữa. Tinh thần tự phê bình và phê bình có chuyển biến rõ rệt; nổi bật với việc nhìn chung đã nói thẳng, nói thật, không né tránh những việc phức tạp, nhạy cảm; xác định được khuyết điểm và có ý thức sửa chữa. Công tác khắc phục hạn chế, khuyết điểm được toàn Đảng bộ xác định đúng ý nghĩa, tầm quan trọng, là nội dung trọng tâm, chủ chốt, bao trùm hầu hết các lĩnh vực thực tiễn. Đã xác định, lựa chọn được những việc, những khâu đột phá, cấp bách để chỉ đạo quyết liệt, xử lý sớm, như đầu tư hạ tầng giao thông, thiết chế văn hoá công cộng, đưa điện lưới đến miền núi hải đảo, xử lý nghiêm các vụ sai phạm…, bước đầu đạt được kết quả quan trọng, được nhân dân ghi nhận. Đồng thời, đã xây dựng được những giải pháp có tính chiến lược, lâu dài, nổi bật như việc xây dựng quy hoạch, cải cách hành chính, đào tạo cán bộ…

Ngay trong quá trình kiểm điểm, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã chỉ đạo UBKT Tỉnh uỷ và các cơ quan chức năng kiểm tra, thanh tra làm rõ 4 vụ việc tại Đầm Hà, Tiên Yên, Vân Đồn, Móng Cái. Qua kiểm tra, thanh tra đã có kết luận cụ thể về các vụ việc nêu trên; đồng thời xử lý kỷ luật các tổ chức đảng, đảng viên có sai phạm theo đúng quy định. Ở cấp huyện, trong quá trình kiểm điểm đã chỉ đạo làm rõ, xử lý đối với 13 vụ việc. Công tác kiểm tra, giám sát đã được chỉ đạo quyết liệt, có một số nét mới; kịp thời bổ sung Chương trình kiểm tra, giám sát, bám sát các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, các lĩnh vực trọng yếu, nhạy cảm, được dư luận quan tâm; nhiều nơi bổ sung nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khoá XI; số cuộc kiểm tra, giám sát tăng gấp 2,36 lần so nhiệm kỳ trước. Cùng với đó, tỉnh cũng chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo, đã ban hành nhiều văn bản quan trọng, thể hiện rõ quyết tâm làm trong sạch bộ máy, loại bỏ trở lực, góp phần thúc đẩy phát triển, gắn công tác phòng, chống tham nhũng với từng nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh; tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng, chức vụ; kiên quyết xử lý sai phạm, không có “vùng cấm”. Từ năm 2011 đến tháng 6-2015 đã khởi tố 25 vụ/127 bị can, xét xử 21 vụ/107 bị can về các tội tham nhũng, chức vụ, với một số vụ việc, vụ án lớn về tham ô, quản lý kinh tế, quản lý tài nguyên. Quan tâm xây dựng, củng cố cơ quan tham mưu về phòng chống tham nhũng, tái lập Ban Nội chính Tỉnh uỷ hoạt động có hiệu quả…

Sau hơn 3 năm tổ chức thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, kết quả đạt được là rất quan trọng, rõ nét, có ý nghĩa chính trị lớn. Từ tinh thần của Nghị quyết, đã góp phần tạo động lực, sinh khí mới cho việc thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, nổi bật với việc đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực, sức chiến đấu, tinh giản bộ máy, biên chế; thực hiện 3 đột phá chiến lược; đề xuất những giải pháp đột phá về thể chế… Qua đó, đã bước đầu ngăn chặn, đẩy lùi đáng kể các biểu hiện suy thoái; góp phần cải thiện rõ rệt niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng (từ 67% lên 73,5%). Việc thực hiện Nghị quyết đã trở thành nhân tố quan trọng đóng góp vào kết quả tích cực chung của tỉnh trong nhiệm kỳ.

Hà Chi

.
.
.
.
.
.
.
.