Đảng bộ thị trấn Bình Liêu

Chủ động thực hiện các giải pháp chống suy thoái

Thứ Bảy, 24/08/2013, 05:45 [GMT+7]
.
.

Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, ngay từ đầu tháng 5-2012, Đảng uỷ thị trấn Bình Liêu đã lên kế hoạch chi tiết và chủ động thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong Đảng bộ. Theo đó, Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã được phổ biến, quán triệt đến 100% cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ và các đoàn viên, hội viên trên địa bàn. Việc lấy ý kiến đối với các tập thể, cá nhân và đối với các tổ chức chính quyền, Uỷ ban MTTQ, các đoàn thể cũng được triển khai nghiêm túc. Ban Thường vụ Đảng uỷ thị trấn đã tiếp nhận được nhiều ý kiến của các tập thể, cá nhân góp ý, trong đó có nhiều ý kiến góp ý về những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Khi kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI), tiếp thu sâu sắc ý kiến góp ý của các tập thể, cá nhân, Ban Thường vụ Đảng uỷ thị trấn đã thẳng thắn làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại, nguyên nhân và những giải pháp khắc phục, sửa chữa tồn tại, hạn chế; xác định những nội dung cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhằm mục đích tạo sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động của mỗi cấp uỷ, đảng viên ngay sau kiểm điểm.

Phiên chợ đưa hàng sản xuất trong nước về miền núi, được tổ chức tại thị trấn Bình Liêu tháng 8-2013.
Phiên chợ đưa hàng sản xuất trong nước về miền núi, được tổ chức tại thị trấn Bình Liêu tháng 8-2013.

Ngay sau khi Tỉnh uỷ ra Nghị quyết số 08 ngày 15-7-2013 về “một số nhiệm vụ, giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên”, Đảng uỷ thị trấn Bình Liêu đã chủ động triển khai các công việc cụ thể để thực hiện Nghị quyết, gắn chặt với việc tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Bí thư Đảng uỷ thị trấn Bình Liêu cho biết: “Giải pháp đầu tiên và cũng là giải pháp được Ban Thường vụ Đảng uỷ thị trấn đánh giá là quan trọng nhất trong công tác ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên đó là tích cực giáo dục về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, gắn với việc tiếp tục thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được các chi bộ trực thuộc Đảng uỷ thị trấn đưa vào nội dung sinh hoạt thường kỳ vào ngày mùng 3 hằng tháng và trở thành nề nếp được toàn bộ đảng viên nghiêm túc thực hiện”.

Cũng theo đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn thì Ban Thường vụ Đảng uỷ và tập thể lãnh đạo thị trấn luôn gương mẫu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; có nhiều cách làm hay, sáng tạo, được Đảng uỷ cấp trên ghi nhận. Tiêu biểu như Hội Phụ nữ noi gương tiết kiệm của Bác Hồ bằng cách vận động chị em nuôi lợn đất quyên góp tiền ủng hộ hội viên khó khăn trong cuộc sống. Chi bộ khu Bình Dân vận động được 100% các hộ dân treo ảnh Bác Hồ ở nơi trang trọng nhất trong gia đình và mỗi hộ nuôi 1 con lợn đất tiết kiệm…

Nhóm giải pháp về tổ chức, cán bộ và sinh hoạt Đảng cũng được Đảng uỷ thị trấn chú trọng triển khai. Hằng năm, Đảng bộ thị trấn đã phát triển được từ 6 đến 10 đảng viên mới. Việc giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên về đạo đức, lối sống, lề lối làm việc, mối quan hệ với nhân dân; bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ ở nông thôn; xử lý nghiêm đối với cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật, thiếu gương mẫu, thiếu tinh thần trách nhiệm trong công việc... cũng được Đảng uỷ nghiêm túc thực hiện.

Nhóm giải pháp về tăng cường thanh tra, kiểm tra và thi hành kỷ luật Đảng cũng được Đảng bộ thị trấn Bình Liêu thực hiện nghiêm túc. Hằng năm, Đảng uỷ, UBKT thị trấn thực hiện từ 3 đến 4 cuộc kiểm tra, giám sát mọi mặt công tác của các chi bộ, đoàn thể, ban, ngành và đảng viên. Từ năm 2010 đến nay, Đảng bộ không có chi bộ nào yếu kém; đã xử lý kỷ luật 3 đảng viên làm sai quy định, nguyên tắc của Đảng, đồng thời giải quyết tốt các đơn thư khiếu tố. Các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được tổ chức quán triệt nghiêm túc, có chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể. Dân chủ trong Đảng, trong xã hội được mở rộng, nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và sinh hoạt đảng được đề cao và thực hiện ngày càng nghiêm túc hơn.

Những kết quả trên đây là tiền đề, động lực quan trọng để Đảng bộ thị trấn tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt Nghị quyết số 08 ngày 15-7-2013 của Tỉnh uỷ nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Minh Hà

.
.
.
.
.
.
.
.