BTV Huyện uỷ Tiên Yên: Lãnh đạo khắc phục những hạn chế sau kiểm điểm

Thứ Tư, 12/06/2013, 05:21 [GMT+7]
.
.

Sau kiểm điểm theo Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI), BTV Huyện uỷ Tiên Yên đã xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhóm giải pháp, những việc cần làm ngay để sửa chữa các khuyết điểm được chỉ ra trong quá trình tự phê bình và phê bình.

Đánh giá một năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI), BTV Huyện uỷ Tiên Yên khẳng định đã kiểm điểm tự phê bình và phê bình nghiêm túc. Quá trình kiểm điểm đã nêu rõ ưu điểm, những hạn chế, khuyết điểm, xác định nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan theo 3 nội dung cấp bách về xây dựng Đảng mà T.Ư đã chỉ ra. Trong đó, ở nội dung chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, BTV Huyện uỷ chỉ ra 5 hạn chế, gồm: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt các nghị quyết của Đảng chưa thực sự sâu rộng, triển khai còn chậm, có việc chưa sát thực tế, ít giải pháp và tính khả thi thấp; nắm tình hình và giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên chưa thường xuyên, tự phê bình và phê bình còn yếu; chậm kiểm tra, giám sát và xử lý cán bộ, đảng viên suy thoái, vi phạm; đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng ở một số nơi chưa thực chất; còn một số cán bộ, đảng viên học và làm theo gương Bác Hồ chưa hiệu quả. Nguyên nhân chủ quan của các hạn chế trên là do một số cấp uỷ chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng và triển khai thiếu sáng tạo công tác tuyên truyền, giáo dục; chưa làm tốt công tác kiểm tra, giám sát; một số cán bộ, đảng viên thiếu gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện.

Cán bộ và nhân dân thôn Phương Đông, xã Đông Ngũ (Tiên Yên) thực hiện bê tông hoá đường thôn.
Cán bộ và nhân dân thôn Phương Đông, xã Đông Ngũ (Tiên Yên) thực hiện bê tông hoá đường thôn.

Đáng chú ý, BTV Huyện uỷ đã giải trình và làm rõ những khuyết điểm, nguyên nhân dẫn đến những sai phạm tại Dự án khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá giai đoạn I huyện Tiên Yên do UBND huyện làm chủ đầu tư, theo yêu cầu của BTV Tỉnh uỷ. Kiểm điểm về sai phạm này, BTV Huyện uỷ thẳng thắn nhận khuyết điểm là: Chưa lãnh đạo thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Quy chế làm việc của BCH, BTV Huyện uỷ, nên đã không yêu cầu UBND huyện và Chủ tịch UBND huyện báo cáo đầy đủ về dự án để giám sát, kiểm tra kịp thời; đến khi kiểm tra, giám sát thì làm không kỹ nên không phát hiện ra những sai phạm trong quản lý và thực hiện dự án… Bên cạnh nguyên nhân khách quan, BTV Huyện uỷ cho rằng nguyên nhân chủ quan là chưa chủ động yêu cầu các cơ quan tham mưu, đề xuất giải pháp phòng ngừa sai phạm; chưa phối hợp với các cơ quan chức năng để thanh tra, giám sát việc quản lý và thực hiện dự án.

Sau kiểm điểm, BTV Huyện uỷ đã xây dựng và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch khắc phục những khuyết điểm, hạn chế nêu trên. Kế hoạch khắc phục đã xác định rõ 8 nhóm nội dung cần thực hiện đến cuối nhiệm kỳ và những năm tiếp theo; 12 nội dung cần tập trung chỉ đạo ngay. Thực hiện các giải pháp này, BTV Huyện uỷ đã ban hành và lãnh đạo thực hiện Thông báo số 152-TB/HU (ngày 6-12-2012) về triển khai những nội dung sau kiểm điểm, phân công các đồng chí uỷ viên BTV Huyện uỷ chỉ đạo, phụ trách. Từ đó đến nay, BTV Huyện uỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và đạt được một số kết quả bước đầu. Cụ thể, BTV Huyện uỷ đã rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của cấp uỷ và hoàn thành quy hoạch cán bộ lãnh đạo chủ chốt, cán bộ lãnh đạo, quản lý cho nhiệm kỳ sau; bổ nhiệm và bổ nhiệm lại 15 đồng chí, giới thiệu 9 đồng chí để bầu cử vào các chức danh lãnh đạo, quản lý. Để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, BTV Huyện uỷ đã bổ sung chương trình kiểm tra, giám sát toàn khoá; tổ chức một số cuộc kiểm tra, giám sát về việc nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; thực hiện Quy định về đảng viên giữ mối liên hệ ở nơi cư trú; về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; về công tác tuyển dụng viên chức huyện năm 2012; về đầu tư xây dựng cơ bản và xây dựng nông thôn mới… BTV Huyện uỷ cũng đã ban hành Chương trình đào tạo, phát triển nguồn nhân lực huyện đến năm 2030; Đề án nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng, thành lập đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện, bố trí 1 cán bộ bán chuyên trách làm công tác tuyên giáo ở cơ sở (gắn với công tác văn phòng cấp uỷ) để kịp thời nắm bắt và tham mưu định hướng tư tưởng, dư luận trong cán bộ và nhân dân. BTV Huyện uỷ đã lãnh đạo xử lý xong các trường hợp sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai dọc QL18A; cơ bản hoàn thành GPMB phục vụ thi công Trường Phổ thông dân tộc nội trú, THCS và THPT huyện Tiên Yên. Khắc phục sai phạm ở Dự án khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá giai đoạn I huyện Tiên Yên, UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chức năng xây dựng xong phần thân kè, cơ bản hoàn thiện phần ốp mái và các phần việc khác, phấn đấu hoàn thành, đưa vào sử dụng trong tháng 6-2013…

Tập trung thực hiện tốt các giải pháp cả trước mắt và lâu dài, BTV Huyện uỷ Tiên Yên đang tích cực, chủ động đưa Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI) vào cuộc sống.

Đỗ Ngọc Hà

.
.
.
.
.
.
.
.