Hội Nhà báo tỉnh: Đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai nghiêm túc

Thứ Sáu, 14/12/2012, 13:36 [GMT+7]
.
.

Hôm qua, 13-12, lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh tiến hành kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí lãnh đạo Hội theo Nghị quyết T.Ư 4. Dự và chỉ đạo hội nghị kiểm điểm ở các cơ quan báo chí của tỉnh và Hội Nhà báo tỉnh, đồng chí Vũ Ngọc Giao, Uỷ viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đều nhấn mạnh lãnh đạo, cán bộ, hội viên, phóng viên các cơ quan báo chí cần chủ động tham gia chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết T.Ư 4.

Cùng với việc chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm, thời gian qua, Hội Nhà báo tỉnh đã phối hợp với các cơ quan báo chí vận động hội viên nhà báo tập trung thông tin, tuyên truyền về Nghị quyết T.Ư 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Thực hiện Nghị quyết và chỉ đạo của lãnh đạo cơ quan, của tổ chức Hội, các nhà báo đã tích cực nghiên cứu, tìm hiểu để tuyên truyền về các nội dung của Nghị quyết, về chỉ đạo của các cấp uỷ trong triển khai, về việc thực hiện ở các cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị. Báo Quảng Ninh đã mở và duy trì chuyên mục “Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI)”; Đài PTTH tỉnh và đài truyền thanh truyền hình các địa phương thuộc tỉnh cũng thường xuyên đưa tin phản ánh về việc thực hiện Nghị quyết ở các địa phương, đơn vị. Điều này góp phần làm cho Nghị quyết được tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến các tổ chức đảng, các cơ quan trong hệ thống chính trị và đông đảo nhân dân.

Đồng chí Vũ Ngọc Giao, Uỷ viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phát biểu chỉ đạo hội nghị kiểm điểm theo Nghị quyết T.Ư 4 của Hội Nhà báo tỉnh.
Đồng chí Vũ Ngọc Giao, Uỷ viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phát biểu chỉ đạo hội nghị kiểm điểm theo Nghị quyết T.Ư 4 của Hội Nhà báo tỉnh.

Triển khai việc kiểm điểm theo Nghị quyết T.Ư 4, lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh đã quán triệt nghiêm túc, thành lập Bộ phận Thường trực để chỉ đạo chuẩn bị việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Lãnh đạo Hội đã gửi phiếu xin ý kiến 20 tập thể, cá nhân các đồng chí nguyên lãnh đạo Hội góp ý cho tập thể và từng đồng chí lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh theo 3 vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng mà Nghị quyết T.Ư 4 đã xác định. Các đồng chí lãnh đạo Hội cũng rất nghiêm túc trong việc chuẩn bị bản kiểm điểm tự phê bình của tập thể và cá nhân. Trong báo cáo tự kiểm điểm của tập thể và các cá nhân, từng đồng chí đã thẳng thắn nhìn nhận những ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân của hạn chế, đặc biệt là các nguyên nhân thuộc về chủ quan để từ đó đề ra phương hướng, giải pháp khắc phục. Chẳng hạn như trong kiểm điểm về nội dung đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, tập thể lãnh đạo Hội đã chỉ ra hai hạn chế là: Cách thức làm công tác tư tưởng chưa đổi mới nhiều; việc đảm bảo đời sống cho CNVC còn hạn chế nên có lúc gây tư tưởng trong đơn vị. Hay trong nội dung xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, tập thể lãnh đạo Hội cũng thẳng thắn chỉ ra hạn chế là năng lực của một số cán bộ còn hạn chế, chưa đồng đều. Còn ở nội dung xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng với tập thể, có hạn chế là: vẫn còn hiện tượng nể nang trong việc góp ý thực hiện nhiệm vụ; đôi khi giao việc cho cấp dưới chưa quan tâm tới việc tạo điều kiện, chế độ để nhiệm vụ có thể được thực hiện tốt hơn.

Tại hội nghị kiểm điểm theo Nghị quyết T.Ư 4, các đồng chí lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh đã sôi nổi, thẳng thắn góp ý kiến tham gia với tập thể và các đồng chí của mình nhằm chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm và các nguyên nhân, từ đó đề ra được giải pháp khắc phục hạn chế để ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và thực hiện tốt các vấn đề cấp bách mà Trung ương đã xác định trong Nghị quyết T.Ư 4.

Đánh giá cao công tác chuẩn bị và sự thẳng thắn, chân tình trong quá trình kiểm điểm tự phê bình và phê bình của lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh, đồng chí Vũ Ngọc Giao, Uỷ viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ cho rằng tập thể và cá nhân các đồng chí lãnh đạo Hội đã hoàn thành tốt việc thực hiện chỉ đạo của tỉnh về kiểm điểm. Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đề nghị Hội cần có chương trình hành động để cùng với Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị trong tỉnh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống như nghị quyết của Trung ương đã chỉ ra. Cụ thể, Hội cần phối hợp với lãnh đạo các cơ quan báo chí vận động các hội viên, nhà báo chủ động nghiên cứu Nghị quyết và tìm hiểu việc triển khai để tuyên truyền, góp phần nhân rộng các điển hình, tích cực viết bài phê phán đấu tranh nhằm đẩy lùi suy thoái.

Đồng chí Trần Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh cho rằng kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết T.Ư 4 là dịp để tập thể và từng đồng chí lãnh đạo Hội nhìn lại mình, tiếp thu ý kiến góp ý để từ đó khắc phục hạn chế, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh hơn, góp phần đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và thực hiện tốt các giải pháp xây dựng Đảng. Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh cho rằng đây mới chỉ là bước khởi đầu, cần phải được duy trì thường xuyên.

Đỗ Ngọc Hà

.
.
.
.
.
.
.
.