Đảng bộ Viện KSND tỉnh: Phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"

Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XII) về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ" là một trong những nghị quyết quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.

.
.
.
.
.