BCĐ thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tỉnh: Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Thứ Hai, 30/06/2014, 17:59 [GMT+7]
.
.

Sáng 30-6, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở (QCDC) tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ thực hiện quy chế dân chủ cơ sở (QCDC) tỉnh chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, 6 tháng đầu năm 2014, các cấp ủy Đảng trong tỉnh tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng gắn với nâng cao chất lượng thực hiện QCDC, đã phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển kinh tế - xã hội.  BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở đã chủ động thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các mô hình, điển hình về “Dân vận khéo”, thực hiện dân chủ trong xây dựng nông thôn mới; vấn đề “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” được quan tâm thực hiện gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Công đoàn các cấp đã chủ động nắm bắt tình hình, việc làm, thu nhập của CNVC-LĐ, những khó khăn của doanh nghiệp, qua đó tham gia với cấp ủy, chính quyền các cấp từng bước tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp…

Đồng chí Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị
Đồng chí Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Báo cáo cũng nêu một số tồn tại như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa thường xuyên; công tác tuyên truyền về QCDC ở một số cơ quan, đơn vị chưa đi vào chiều sâu; việc lấy ý kiến của nhân dân tham gia các đề án, dự án, công trình ở một số địa phương còn thiếu công khai…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và góp ý kiến nhằm thực hiện tốt hơn công tác này trong những tháng cuối năm 2014 và những năm tiếp theo. Cụ thể: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về QCDC ở cơ sở, cụ thể hóa các kế hoạch tuyên truyền; công tác chỉ đạo, triển khai QCDC ở cơ sở; tăng cường trách nhiệm, vai trò của thành viên Ban chỉ đạo QCDC, vai trò chỉ đạo của cấp ủy; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở và tăng cường giáo dục trách nhiệm…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu: Cấp ủy, chính quyền, đặc biệt là BCĐ thực hiện QCDC các cấp cần nâng cao trách nhiệm, nhận thức trong chỉ đạo, triển khai thực hiện QCDC ở mỗi địa phương, đơn vị; nghiêm túc triển khai các văn bản chỉ đạo của đảng, nhà nước về thực hiện QCDC ở cơ sở; tăng cường các cơ chế để công khai, minh bạch những nội dung liên quan đến quyền công dân và người lao động, gắn thực hiện QCDC với nhiệm vụ cải cách hành chính và các nhiệm vụ quy hoạch, kế hoạch, chủ trương, giải pháp liên quan để thực hiện.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, các cấp, ngành, địa phương tiếp tục trung tuyên truyền một cách sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân những quan điểm của Đảng về phát huy quyền làm chủ và mở rộng dân chủ trực tiếp của nhân dân ở cơ sở; đổi mới, mở rộng phạm vi, đối tượng đối với công tác thông tin, tuyên truyền và mở rộng cơ chế cung cấp thông tin hai chiều. Cùng với đó, cấp ủy các cấp phải chỉ đạo rà soát việc thực hiện các lĩnh vực, nhất là nội dung sau kiểm điểm T.Ư 4 đã chỉ ra những hạn chế, yếu kém, bất cập, đồng thời xây dựng những cơ chế để MTTQ và nhân dân cùng giám sát việc triển khai.

Lãnh đạo UBND TP Hạ Long phát biểu tại cuộc họp
Lãnh đạo UBND TP Hạ Long phát biểu tại cuộc họp

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý, cần tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ các cấp trong hệ thống chính trị, đồng thời tổ chức tập hợp, nâng cao chất lượng tổ chức đoàn thể trong hệ thống doanh nghiệp, trong đó có kiện toàn ban thanh tra nhân dân và ban giám sát cộng đồng; tăng cường  thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và xử lý các sai phạm từ các nguồn tin của nhân dân, các cơ quan đại diện cho nhân dân, không cần phải chờ đến lúc khiếu kiện mới triển khai; lưu ý tổng kết việc thực hiện một số chủ trương, giải pháp đã được ban hành trong thực hiện QCDC để tiếp tục đưa ra các giải pháp tiếp tục thực hiện.

Cùng với đó, BCĐ thực hiện QCDC các cấp cần phân công cụ thể nhiệm vụ và triển khai nghiên túc quy chế phối hợp; rà soát, bổ sung các quy ước, hương ước liên quan đến nhiệm vụ cụ thể, trong đó có nội dung xây dựng nếp sống văn minh ở cơ sở, cơ chế liên quan đến giám sát, phản biện. Trong công tác tuyên truyền, cần xây dựng các chuyên đề, chuyên mục cụ thể để thực hiện; nghiêm túc triển khai Pháp lệnh 34 về thực hiện dân chủ ở xã, phương, thị trấn, từ đó giúp cho cấp ủy, chính quyền chuẩn bị tốt phương án nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp tới đây.

Nguyễn Huế

.
.
.
.
.
.
.
.