Hội nghị triển khai các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ 8, BCH TW Đảng (Khóa XI)

Thứ Bảy, 11/01/2014, 15:59 [GMT+7]
.
.

Sáng 11-1, tại TP Hạ Long, Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị nghiên cứu quán triệt và triển khai các Nghị quyết, Kết luận hội nghị lần thứ 8, BCH TW Đảng (khóa XI) cho các cán bộ chủ chốt của tỉnh, địa phương và các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh đã nghỉ hưu. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy quán triệt tại Hội nghị
Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy quán triệt tại Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Phạm Minh Chính, Bí thư Tỉnh ủy quán triệt các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị lần thứ 8, BCH TW Đảng (Khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; nội dung cơ bản và những điểm mới của Hiến pháp sửa đổi năm 1992; tình hình kinh tế - xã hội năm 2013, nhiệm vụ năm 2014 và đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế - xã hội.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Nội dung các Nghị quyết, Kết luận rất quan trọng, thể hiện ý chí, quyết tâm của BCH Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và nguyện vọng của nhân dân nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XI của Đảng ta. Đối với tỉnh Quảng Ninh, trên cơ sở căn cứ vào từng nhiệm vụ cụ thể, các cấp, ngành, địa phương cần triển khai thực hiện linh hoạt, phù hợp nội dung, tinh thần của Nghị quyết.

Đặc biệt phải chú trọng huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong phát triển kinh tế-xã hội; gắn thế trận lòng dân; làm tốt môi trường hòa bình; đẩy mạnh công tác đối ngoại; nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; quan tâm đầu tư cho ngành giáo dục để nâng cao năng lực cạnh tranh; đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là xây dựng thể chế 7 nhóm cơ chế, chính sách và đào tạo công dân điện tử, vận hành tốt các trung tâm dịch vụ hành chính công; đảm bảo an sinh xã hội; giữ vững quốc phòng - an ninh... Qua đó, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và tỉnh Quảng Ninh nói riêng.

Các đại biểu nghe quán triệt các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 8
Các đại biểu nghe quán triệt các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 8

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, ngay sau hội nghị này, các cấp, ngành, địa phương cần khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị lần thứ 8 BCH TW Đảng (Khóa XI) tại đơn vị mình, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh dập khuôn, máy móc, hình thức và xa rời thực tiễn. Qua đó tạo nên không khí thi đua sôi nổi, sâu rộng trong toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Minh Thu

.
.
.
.
.
.
.
.