“Tập trung, đẩy nhanh tiến độ xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm nông sản của tỉnh”

Thứ Năm, 16/08/2012, 22:05 [GMT+7]
.
.

Đó là kết luận của đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp triển khai thực hiện các dự án xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp Quảng Ninh, diễn ra chiều 16-8. Tham dự cuộc họp còn có lãnh đạo các địa phương, sở, ban, ngành liên quan.

Tại cuộc họp, đại diện Sở KH&CN báo cáo những công việc đã thực hiện cho việc xây dựng thương hiệu nông sản tỉnh Quảng Ninh. Theo quyết định số 273/QĐ-UBND ngày 13-2-2012 của UBND tỉnh về ban hành “Chương trình xây dựng và phát triển thương hiệu cho sản phẩm nông nghiệp của tỉnh Quảng Ninh đến năm 2015”, trong đó quy định đến năm 2015, tỉnh sẽ tập trung xây dựng thương hiệu cho 25-30 sản phẩm nông nghiệp đặc thù để phục vụ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp, trong đó riêng năm 2012 bắt đầu thực hiện xây dựng cho 16 sản phẩm. Thực hiện quyết định này, trong năm 2012 sẽ có 18 dự án xây dựng thương hiệu nông sản của tỉnh được triển khai, trong đó 16 dự án thuộc chương trình của tỉnh và 2 dự án thuộc chương trình hỗ trợ của trung ương. Trong đó, có 4 dự án xây dựng và phát triển chỉ dẫn địa lý; 11 dự án xây dựng và phát triển nhãn hiệu chứng nhận; 3 dự án xây dựng và phát triển nhãn hiệu tập thể. Sau khi thẩm định chuyên môn xong, Sở KH&CN đã phối hợp với Sở Tài chính thẩm định kinh phí các dự án. Đến nay đã thẩm định kinh phí và thống nhất được 9/16 dự án (trong đó 4 dự án đã được phê duyệt, 2 dự án đang trình UBND tỉnh), với tổng kinh phí khái toán là 19,385 tỷ đồng, trong đó kinh phí từ ngân sách tỉnh là: 15,422 tỷ đồng và ngân sách đối ứng của các huyện là 4,014 tỷ đồng. Các dự án còn lại đang chờ Sở Tài chính thống nhất kinh phí cuối cùng để trình UBND tỉnh.

Đại diện 10 địa phương có sản phẩm nông sản được xây dựng thương hiệu và các sở, ngành, đơn vị tư vấn đã trình bày những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án. Hiện, một số dự án xây dựng thương hiệu còn vướng mắc ở một số khâu như: Xây dựng kinh phí; quá trình hoàn thành hồ sơ; quy hoạch vùng sản xuất; xây dựng các quy trình canh tác, nuôi trồng, thu hoạch, chế biến sản phẩm; xây dựng các tiêu chuẩn sản phẩm đảm bảo chất lượng, an toàn v.v..

Kết luận cuộc họp, đồng chí Đặng Huy Hậu yêu cầu trong tháng 8-2012, Sở Tài chính phải phê duyệt xong kinh phí cho các dự án xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp của Quảng Ninh đồng thời hướng dẫn các địa phương trong việc xác định nguồn chi thực hiện dự án. Giao Sở Công Thương chủ trì và là cầu nối để giúp các địa phương tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp sẵn có của tỉnh và dần hình thành hệ thống tiêu thụ ra thị trường. Về tổ chức sản xuất, yêu cầu các địa phương phải thực hiện quy hoạch vùng trồng, chăn nuôi các sản phẩm nông sản được xây dựng thương hiệu. Về kỹ thuật giao 2 Sở KH&CN và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm đầu mối hướng dẫn và giúp đỡ các địa phương trong việc triển khai. Các đơn vị liên quan phải sớm quan tâm xây dựng kiểu dáng, bao bì, mẫu mã cho sản phẩm hấp dẫn, đẹp, thể hiện sự riêng có của Quảng Ninh. Đối với nguồn vốn thực hiện các dự án, các địa phương phải có đầu tư, đối ứng cho hiệu quả. Tỉnh Quảng Ninh kêu gọi sự đầu tư của các doanh nghiệp, tỉnh có cơ chế hỗ trợ về kinh phí đối với các doanh nghiệp tham gia chương trình xây dựng thương hiệu cho nông sản. Trong năm 2012 này, các sở, ngành, địa phương phải tập trung, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông sản, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp của tỉnh.

Hoàng Nhi

.
.
.
.
.
.
.
.